Vid det senaste mötet i förbundsstyrelsen, det konstituerande mötet den 7 mars, behandlades bland annat följande punkter:

 • Konstituering av förbundsstyrelsen. Roller och uppdrag inom fs fördelades enligt följande: Förbundsordförande, vald av förbundsmöte: Kristiina Pekkola. Vice förbundsordförande: Kent Andersson och Ida Lindgren. Förbundskassör, vald av förbundsmöte: Kent Andersson. Ledamöter: Johan Ericsson, Michael Holm, Eva Johansson och Caroline Österman
 • Firmateckningsrätt för SJF. Beslutades att Kristiina Pekkola och Kent Andersson, var för sig, har rätt att teckan förbundets firma, den rätten tillfaller även två fs-ledamöter i förening. Generalsekreteraren Erik Vesterlund tilldelades rätten att teckna förbundets firma i samband med bidragsansökningar.
 • Attestordning för SJF. Attestordningen för godkännande av utbetalningar och betalning av leverantörsfakturor fastställdes.

Under den senaste tiden har också förbundsstyrelsen deltagit i följande aktiviteter:

 • Invigning av ”nya” Bosön.
 • Styrgruppsmöten i både Judo4Balance och VO utbildning.
 • Träning på Ju-no-kata hos IKVM dagen före förbundsmötet.
 • Kristiina P haft uppföljande möte med RF:s idrottspolitiska enhet.
 • Deltagit i firandet av japanska kejsarens födelsedag på japanska ambassaden.

Den närmaste tiden kommer fs bland annat att:

 • Träffa SOK för fortsatt dialog om framtiden efter Tokyo 2020.
 • Representera SJF vid SVN:s årsmöte
 • Noga följa utvecklingen av pandemin av corona-smitta.
Meny