Vid det senaste mötet i förbundsstyrelsen, den 21 augusti, behandlades bland annat följande punkter:

  • Halvårsbokslut för SJF. Kent Andersson föredrog halvårsbokslutet för förbundsstyrelsen bland annat att likviditeten i SJF:s ekonomi är god och att de åtgärder som vidtagits för att täcka upp för förluster på grund av covid-19 pandemin har haft god effekt, efter svar på några frågor lades halvårsbokslutet till handlingarna.
  • Projektplanerna för projekten Ledarkonferensen 2021 respektive Förbundsmötet 2021 fastställdes av förbundsstyrelsen.
  • Inriktningsbeslut. Förbundsstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut om att gå vidare med planerna på att skapa ett nationellt elitcenter i Malmö i samverkan med SOK och Malmö Idrottsakademi.

Under den senaste tiden har också förbundsstyrelsen deltagit i följande aktiviteter:

  • Möten med SOK och Malmö Idrottsakademi
  • Genomfört strategihelg nr 4 för att arbeta med Vision 2030.

Den närmaste tiden kommer fs bland annat att:

  • Genomföra ytterligare en strategihelg tillsammans med personal och arvoderade för att fortsätta arbetet med Vision 2030.
  • Delta i SOK:s årsmöte den 28/9.
  • Fortsätta att noga följa utvecklingen av pandemin av covid-19.

Meny