Svenska Judoförbundet har tre olika förtjänsttecken och en förtjänstmedalj som kan delas ut till ledare inom svensk judo:

Förtjänsttecken 1, i guld med guldring på grön botten. Kan tilldelas personer vilka nedlagt ett minst 5-årigt förtjänstfullt ledararbete för svensk judo på klubb, distrikt eller förbundsnivå. Om det aktiva arbetet skett på distrikts- eller förbundsnivå kan tiden förkortas till tre (3) år i särskilda fall.

Förtjänsttecken 2, i guld med guldring på brun botten. Kan tilldelas personer vilka nedlagt ett minst 10-årigt förtjänstfullt ledararbete för svensk judo på klubb, distrikt eller förbundsnivå. Om det aktiva arbetet skett på distrikts- eller förbundsnivå eller varit av särskilt förtjänstfullt sätt kan tiden förkortas till sju (7) år i särskilda fall.

Förtjänsttecken 3, i guld med guldring på svart botten. Kan tilldelas förtjänta personer vilka nedlagt ett minst 15-årigt förtjänstfullt ledararbete, dock förutsättes minst 20-års aktiv judoinsats, för svensk judo på klubb, distrikt eller förbundsnivå.

Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen efter enhälligt beslut tilldela annan förtjänt person något av förtjänsttecknen. Förtjänsttecken delas endast ut efter ansökan från klubbar, judodistriktsförbund (JDF), utskott eller arbetsgrupper.

Förtjänstmedalj, kan tilldelas särskilt förtjänta personer vilka gjort svensk judo utomordentligt stora tjänster på distrikts- och förbundsnivå eller internationellt. Dock förutsättes att personen erhållit Förtjänsttecken 3 och att vederbörande har minst en 25- årig aktiv judoinsats.

Förtjänstmedaljen kan endast utdelas av förbundsstyrelsen efter förslag från utskott, arbetsgrupper eller judodistriktsförbund.

Fyll i detta formulär för ansökan av förtjänsttecken och förtjänstmedalj. Ansökan skickas in senast 1 månad före avsett utdelningsdatum.