Arbetsgrupper och speciella uppdrag

  1. Hem
  2. Kontakt
  3. Arbetsgrupper och speciella uppdrag

Tryck här för att läsa uppdragsbeskrivningar för alla enheter i Svenska Judoförbundets organisation.

Kontaktuppgifter till gruppledare i arbetsgrupper

Anpassad judo. Gruppledare: Dick Rösselharth, dick.rosselharth@judo.se

Dangradering. Gruppledare: Peter Nyvall, peter.nyvall@judo.se och Pernilla Ribeiro Novais, pernilla.novais@judo.se 

Domare. Kontaktuppgifter: domare@judo.se. Gruppledare: Victoria Andersson, victoria.andersson@judo.se

Idrottsmedicin. Gruppledare: Ann Hermansson, ann.hermansson@judo.se

Kata. Gruppledare: Julia Hamilton, julia.hamilton@judo.se och Tomas Rundqvist, tomas.rundqvist@judo.se

Kommunikation. Gruppledare: Alf Tornberg, alf.tornberg@judo.se

Tävling. Kontaktuppgifter: tavling@judo.se. Gruppledare: Markus Stenman, markus.stenman@judo.se och Jeanette Vahlenberg, jeanette.vahlenberg@judo.se

Kontaktuppgifter för speciella uppdrag

Ansvarig utgivare för webbplatsen och SJF:s nyhetsbrev: Alf Tornberg, alf.tornberg@judo.se

Förbundsläkare och Antidopingansvarig: Ann Hermansson, ann.hermansson@judo.se

Katadomaransvarig: Bo Mallander, bo.mallander@judo.se

RIG-ansvarig förbundsstyrelseledamot: Pernilla Ribeiro Novais, pernilla.novais@judo.se 

Veteranjudo: Vakant

Kontaktuppgifter till zonansvariga för tränarutbildningar

Norr: Johan Ericsson De Ryst johan.ericsson@judo.se
Mitt: Linn Sundfors linn.sundfors@judo.se
Öst: Claudia Johansson claudia.johansson@judo.se
Väst: Thomas Nyvall thomas.nyvall@judo.se
Syd: Joakim Zander joakim.zander@judo.se