Rapport från förbundsstyrelsemöte 27 mars

Den 27 mars var det dags för den nya förbundsstyrelsen att ha sitt första ordinarie styrelsemöte. Innan detta möte hade de nytillkomna ledamöterna haft onboarding-möten för att bli insatta i arbetet och kunna fatta beslut i de aktuella frågorna som skulle behandlas.

På detta möte behandlades, som alltid, en rad informations-, diskussions- och beslutsfrågor så som bland annat dessa:

  • Policy- & styrdokument
    En översyn av samtliga policy- och styrdokument genomfördes och dessa antogs.
  • Revidering av arbetsordning & krisplan
  • Ansökan om medlemskap
    Beslut att Föreningen Judo Hudiksvall fått sin medlemsansökan godkänd fattades.

Nästkommande möte för förbundsstyrelsen är en strategihelg 1-2 april i Nyköping, i samband med Sörmlandsträffen.

/Gabriella Lörnbo, ledamot i förbundsstyrelsen

Tidigare rapporter från förbundsstyrelsens möten kan du läsa här>>

Publicerat av: Ulrika Lingslunde
Foto: Adobe Stock