Graderingssystemet inom judo

I judo har den som utövar judo olika färger på bältet. Ju mer kunskap man får och ju mer man tränar, desto mörkare färg på bältet får man vid en kunskapsprövning (gradering).

Färgade bälten

När man börjar med judo startar man med vitt bälte. Därefter graderar man sig i följande skala:
Gult bälte = 5 Kyu
Orange bälte = 4 Kyu
Grönt bälte = 3 Kyu
Blått bälte = 2 Kyu
Brunt bälte = 1 Kyu

Det är upp till varje judoklubb att gradera elevgraderna.

Vad som som krävs för varje kyu-grad finns beskrivet i graderingsbestämmelserna.

Svarta bälten

Personer med brunt bälte kan graderas till svart bälte genom att utföra en godkänd Dan-gradering, som bland annat går ut på att demonstrera en kata. Personer med svart bälte kan sedan gradera sig till högre Dan-grader. Den faktiska färgen på bälte varierar beroende på vilken dan-grad personen har.

Svart bälte = 1 Dan
Svart bälte = 2 Dan
Svart bälte = 3 Dan
Svart bälte = 4 Dan
Svart bälte = 5 Dan
Svart eller rött-vitt bälte = 6 Dan
Svart eller rött-vitt bälte = 7 Dan
Svart eller rött-vitt bälte = 8 Dan
Svart eller rött bälte = 9 Dan
Svart eller rött bälte = 10 Dan