Rapport från förbundsstyrelsen, 26-28 januari

I fredags kväll, 26 januari, hölls det första förbundsstyrelsemötet för 2024. Mötet ägde rum direkt efter en mycket lyckad personaldag där förbundets anställda deltog. Förbundsstyrelsemötet genomfördes fysiskt och i samordnades med årets Ledarkonferens.

Förbundsstyrelsemöte, 26 januari 2024:
En betydande del av förbundsstyrelsemötet ägnades åt genomgång av bokslutet för 2023 och planeringen av budgeten för 2024. Den pågående bokslutsprocessen för 2023 presenterades och kommer inom kort att överlämnas till förbundets revisorer för granskning. Styrelsen fattade även beslut angående budgeten för 2024, som visar en stramare ekonomi jämfört med tidigare år. Detta delvis på grund av stramare återstartsstöd från RF.
Förbundsstyrelsen godkände medlemsansökan från Anderslövs GF barn och ungdom samt JK Aktiv Malmö och hälsar dem välkomnar dem nu officiellt som medlemmar i Svenska Judoförbundet.

Ledarkonferensen 2024, 27 januari 2024:
Dagen efter förbundsstyrelsemötet hölls den årliga Ledarkonferensen, som samlade 48 deltagare från
distrikt, arbetsgrupper, särskilda uppdrag, förbundsstyrelsen och personalen. Konferensen inleddes med
rundabordssamtal där fyra frågeställningar diskuterades angående hur man kan främja utvecklingen av distrikt och arbetsgrupper. Det följdes av två separata block där distrikten samarbetade med vår RF-kontakt, Ida Blomstrand, medan arbetsgrupperna arbetade för att förbättra och stärka samarbetet mellan olika områden.

Planeringsdag arbetsgrupper, 28 januari 2024:
Som avslutning på judohelgen samlades flera av förbundets arbetsgrupper för fortsatta diskussioner och
planering för framtida initiativ. En utmärkt avrundning på en mycket inspirerande helg med energifyllda samtal mellan judoentusiaster från hela förbundet. Diskussionerna spände över hela verksamheten och skapade en kreativ atmosfär för att utveckla, förbättra och främja samarbetet inom Svenska Judoförbundet.

Nästkommande ordinarie förbundsstyrelsemöte är inbokat den 15 februari, detta möte ses förbundsstyrelsen digitalt.

/Gabriella Lörnbo, ledamot i förbundsstyrelsen

Tidigare rapporter från förbundsstyrelsens möten kan du läsa här>>

Publicerat av: Ulrika Lingslunde.
Foto: Alf Tornberg, Mohamed Kakai och Ulrika Lingslunde