Utbildningstrappa och licenser för tränarutbildningar

  1. Hem
  2. Utbildning
  3. Utbildningstrappa och licenser för tränarutbildningar

SJF:s Tränarutbildningar

Hjälptränarutbildning
Arrangeras på klubbnivå. Kursen innehåller grundkunskaper om judons ursprung och värdegrund, uppvärmning, fall och hur nybörjartekniker lärs ut vilket ger verktyg för att kunna agera extrastöd åt högre licencierade tränare.

Introduktionsutbildning för tränare
Arrangeras av SISU. En kort, generell och helt gratis utbildning på webben som ger en första inblick i vad det innebär att vara idrottsledare.

Grundutbildning för tränare
Arrangeras av SISU. Utbildningen sker både på webben och fysiskt som en fortsättning på introduktionsutbildningen. Ger grundläggande kunskaper i ledarskap och träningslära samt hur man skapar en utvecklande och inspirerande idrottsmiljö som idrottsledare för barn, ungdomar och vuxna.

Assisterande Klubbtränarutbildning
Arrangeras av judodistrikten. Judospecifik utbildning med fokus på träningsplanering, teknik, tävlingsregler och att skapa trygga idrottsmiljöer. Ger kunskap för att kunna assistera klubbtränaren och ersätta denne vid enskata tillfällen.

Grundtränarutbildning Fortsättning
Arrangeras av SISU. Utbildningen är inte färdigutvecklad ännu och släpps inom kort.

Klubbtränarutbildning
Arrangeras av SJF. Utbildningen som ger allt du behöver för att kunna planera och leda en träning som ansvarig judotränare. Innehåller bl.a. ledarskap, handledning åt övriga tränare, judopedagogik och terminsplanering.

Fortbildning (T.ex. Special Needs, Judo4Balance)
Arrangeras av SJF. För dig som vill inrikta dig mot ett specifikt område eller grupp människor i din roll som judotränare. Special Needs ger dig fördjupade kunskaper i judo för funktionshindrade och Judo4Balance ger dig licens för att leda falltrygghet- och fallkompetensgrupper.

Judo4Life Step-by-step
Arrangeras av SJF. En fördjupad utbildning för klubbtränare i åldersanpassad träning för unga i tre separata steg. Steg 1: U9 & U11, steg 2: U13 & U15, steg 3: U19 & U21. Fokus ligger på hur man motiverar och instruerar de unga för att ge dem den bästa utvecklingen i teknik, fysik, hälsa och prestation.

Riksfortbildning
Arrangeras av SJF. En fortbildning som förlänger giltighetstiden på din tränarlicens och ger ny kunskap om ett specifikt tema som ytligt berörts under de grundläggande utbildningarna.

Mer information om tränarutbildningarna samt SJF:s övriga utbildningar kommer du finna i Utbildningskatalogen som kommer i ny tappning under 2020.

Meny