Utbildningstrappan för tränarutbildningar

  1. Hem
  2. Utbildning
  3. Utbildningstrappan för tränarutbildningar

Progressionen för SJF:s och SISU:s tränarutbildningar

Hjälptränarutbildning
Arrangeras på klubbnivå. Kursen innehåller grundkunskaper om judons ursprung och värdegrund, uppvärmning, fall och hur nybörjartekniker lärs ut vilket ger verktyg för att kunna agera extrastöd åt högre licencierade tränare.

Introduktionsutbildning för tränare
Arrangeras av SISU. En kort, generell och helt gratis utbildning på webben som ger en första inblick i vad det innebär att vara idrottsledare.

Grundutbildning för tränare
Arrangeras av SISU. Utbildningen sker både på webben och fysiskt som en fortsättning på introduktionsutbildningen. Ger grundläggande kunskaper i ledarskap och träningslära samt hur man skapar en utvecklande och inspirerande idrottsmiljö som idrottsledare för barn, ungdomar och vuxna.

Assisterande klubbtränarutbildning
Arrangeras av judodistrikten. Judospecifik utbildning med fokus på träningsplanering, teknik, tävlingsregler och att skapa trygga idrottsmiljöer. Ger kunskap för att kunna assistera klubbtränaren och ersätta denne vid enskata tillfällen.

Fortsättningsutbildning för tränare
Arrangeras av SISU. Delvis webbaserad utbildning som ger fördjupade kunskaper om hur du kan arbeta med psykisk, social, fysisk och idrottslig utveckling under träning och tävling samt om det idé- och värderingsstyrda ledarskapet och trygga idrottsmiljöer.

Klubbtränarutbildning
Arrangeras av SJF. Utbildningen som ger den kunskap som behövs för att kunna planera och leda träningar som ansvarig judotränare på klubben. Innehåller bl.a. ledarskap, handledning åt övriga tränare, judopedagogik och terminsplanering.

Fortbildning med specialisering (t.ex. Anpassad judo, Judo4Balance, Step by Step)
Arrangeras av SJF. För dig som vill inrikta dig mot ett specifikt område eller grupp människor i din roll som judotränare.
Anpassad judo ger dig fördjupade kunskaper i judo för personer med funktionsnedsättningar.
Judo4Balance ger dig licens för att kunna leda falltrygghet- och fallkompetensgrupper.
Step by Step ger dig fördjupade kunskaper om åldersanpassad träning i fyra separata steg. Steg 1: U9 & U11, steg 2: U13 & U15, steg 3: U18 & U21, steg 4: motionsjudo för kadett – senior. Fokus ligger på hur man motiverar och instruerar aktiva för att ge dem den bästa utvecklingen i teknik, fysik, hälsa och prestation.

Riksfortbildning
Arrangeras av SJF. En fortbildning som förlänger giltighetstiden på din tränarlicens och ger ny kunskap om ett specifikt tema som ytligt berörts under de grundläggande utbildningarna.

Olika sätt att uppdatera din tränarlicens:

Tränarlicenserna för Klubbtränare, Assisterande klubbtränare samt Judo4Balance-instruktör har en aktiv giltighetstid på två år. Sedan behöver tränare genomgå en fortbildning eller vidareutbilda sig vartannat år för att upprätthålla sin licens aktiv. Följande alternativ har du för att förnya dessa tre licenser:

Assisterande klubbtränare: Distriktsfortbildning, Riksfortbildning, Klubbtränarutbildning, Assisterande klubbtränarutbildning, Step by Step – steg 1, Step by Step – steg 2, Step by Step – steg 4, Judo4Balance-instruktörsutbildning.

Klubbtränare: Riksfortbildning, Klubbtränarutbildning, Step by Step – steg 1, Step by Step – steg 2, Step by Step – steg 3, Step by Step – steg 4, Judo4Balance-instruktörsutbildning.

Judo4Balance-instruktör: Riksfortbildning Judo4Balance, Judo4Balance-instruktörsutbildning.

Mer information om tränarutbildningarna samt SJF:s övriga utbildningar finner du i utbildningskatalogen!