Rapport från förbundsstyrelsemöte 30 november

Den 30 november var det dags för årets tionde ordinarie styrelsemöte. På detta möte behandlades, som alltid, en rad informations-, diskussions- och beslutsfrågor så som bland annat dessa:

 • Det första förslaget på budget 2024 diskuterades. Efter två år av extra återstartsstöd är vi
  tillbaka till ”normal” nivå på bidrag från RF. Vi har viss rätt att flytta fram inte nyttjade
  återstartsmedel till 2024 för att slutföra vissa projekt. De nya utvecklingsprojekt som vi
  äskade medel för 2024 från RF har beviljats. Det medför att vi även under 2024 kommer ha
  ett antal projektledare anställda dedikerade för dessa projekt. Diskussion pågår med landslaget om
  deras budgetäskande där bidraget från SOK spelar en stor roll. Budgeten kommer slutligen
  att fastlås av Förbundsstyrelsen i mitten av december. Dessutom beslutades att bilda en
  sponsringsgrupp som ska arbeta med att öka förbundets kapitalisering och minska
  beroendet av bidrag från RF.
 • Förslag om att bilda en arbetsgrupp för veteranverksamheten diskuterades och Förbundsstyrelsen beslutade att initialt ge Roger Norman i uppdrag att tillsammans med de tilltänkta gruppledarna ta fram ett utkast på uppdragsbeskrivning samt förslag på namn på fler ledamöter till arbetsgruppen.
 • Utbildningskalendern börjar bli klar för 2024. Förbundet kommer att satsa ca 1 mkr på utbildning under nästkommande år.
 • Förbundsstyrelsen beslutade att ge arbetsgruppen för Kommunikation & IT, inom ramen för befintlig budget, i uppdrag att göra en digital anpassning av profilen samt fortsätta det redan uppstartade arbetet med revidering av de grafiska riktlinjerna.
 • Ett reportage kommer att sändas i SVTs Morgonstudion den 1 december kl. 09.10 där Julia Hamilton ska representera Judo4Balance.

/Kent Andersson, förbundskassör och vice ordförande i förbundsstyrelsen

Tidigare rapporter från förbundsstyrelsens möten kan du läsa här>>

Publicerat av: Ulrika Lingslunde
Foto: Adobe Stock