En äldre man och en pojke sitter på en bänk och kramas.

Den finaste gåvan är något att falla för!

Ge bort en gåva som värmer fler än dina närmaste! När du köper ett gåvobevis från Fallfonden bidrar du till att fler får en tryggare vardag med ökad livskvalitet. Fallolyckor är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Mest drabbade är äldre, men fallolyckor är också den vanligaste olyckstypen på arbetsplatser. Fallolyckor innebär mycket lidande för den drabbade i form av fysisk smärta, rädsla, lägre livskvalitet, social isolering, psykisk ohälsa och ekonomisk påfrestning. Genom din gåva bidrar du att fler personer får möjlighet att delta i fallförebyggande träning och att fortsatt forskning om fallpreventiv träning kan bedrivas. Tack för att du bryr dig!

Fint gåvobevis

Vill du ge ett gåvobevis till någon du tycker om? Du kan välja mellan ett tryckt eller digitalt gåvobevis som du kan ge till dina nära och kära.

Om fallfonden

Fallfondens vision är att bidra till en tryggare och säkrare vardag för såväl ung som gammal genom att förebygga fallolyckor hos enskilda personer. Fallolyckor är ett av samhällets stora folkhälsoproblem och den olyckstyp som leder till flest dödsfall i hem- och fritidsmiljö. Insamlingsstiftelsen Fallfonden ska ge stöd till insatser inom fallförebyggande träning samt vetenskaplig forskning om fallförebyggande träning för att bidra till en tryggare vardag för fler.

Sveriges kanske mest underskattade olycka

Varje år i Sverige dör fler i fallolyckor än genom drunkning, bränder och i trafikolyckor sammanlagt. Cirka 1700 personer dör varje år som följd av en fallolycka och mer än 270 000 besöker akutmottagningar eller vårdcentraler till följd av fallolyckor.

Värst drabbade är äldre. För personer över 80 år orsakas nio av tio olyckor av ett fall. Men det är inte bara äldre som drabbas – fallolyckor är också den vanligaste olyckstypen på svenska arbetsplatser, med ca 11 000 olycksfall per år.

Sammanlagt kostar fallolyckor kostar samhället över 25 miljarder kronor varje år. Förutom de ekonomiska konsekvenserna innebär fallolyckor också mycket lidande för den drabbade i form av fysisk smärta, rädsla, lägre livskvalitet, social isolering och psykisk ohälsa.  

Därför behövs Fallfonden

Trots att fallolyckor är den olyckstyp som skördar flest liv per år saknas idag en större nationell satsning för att förebygga fallolyckor. Samhället lägger endast 3,4 miljarder kronor årligen på att förebygga fallolyckor medan motsvarande siffror för vägtrafikolyckor är ca 44 miljarder och för bränder 19 miljarder per år. 

Ny forskning från Högskolan Dalarna och FoU Sörmland visar att ett särskilt framtaget fallpreventivt träningsprogram, Judo4Balance, är ett effektivt verktyg för att förebygga fallolyckor och risken att skadas vid ett fall. 

Genom Insamlingsstiftelsen Fallfonden vill Svenska Judoförbundet samla in medel för att stödja ideella föreningar som bedriver fallpreventiv träning samt ge stöd till vetenskaplig forskning som är inriktad på fysisk aktivitet hos enskilda personer, inte på utrustning och/eller skydd. 

Insamlingsstiftelsen Fallfonden startades 2019.

Ge bidrag till Fallfonden

Bidrag till Fallfonden kan swishas till 123 401 39 67 eller sättas in på fallfondens bankgiro: 5550-3049Önskar du ett fint gåvobevis? Beställ ditt gåvobevis här.

Instiftelsen Fallfonden är på gång att ansöka om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

Första utlysningen för att kunna söka bidrag från Fallfonden kommer att publiceras tidigast under hösten 2021.