JudoFitness

 1. Hem
 2. JudoFitness

Om JudoFitness

Om JudoFitness

JudoFitness är en ny träning- och tävlingsform som har framarbetats av Svenska Judoförbundet.

Målsättningen är att ta fram en ny tävlingsform där fokus ligger på att testa, praktisera och utveckla de fysiska parametrar som karaktäriserar judo som sport, och därigenom bidra till att uppnå SJF:s ”Vision 2030” (+jämställdhet, +utövare, + mästerskapsmedaljer).

Grundprinciper

Vetenskaplig grund och process

Ambitionen är att både träningsformatet och tävlingsformatet i så stor mån som möjligt ska utgå från befintlig vetenskap i kombination med judotraditioner. Detta genomsyrar resonemang gällande allt från teknik, skaderisk, hälsofrämjande, prestation o.s.v. 

Mätbart & utvecklande (reproducerbart och standardiserat)

Inbyggd utveckling – resultat samlas in regelbundet och resultatlistor ska finnas tillgängliga för alla intresserade. Målet är att denna resultatbank ska fungera både som en kartläggning av nuläget, alltså indikera hur ”fit” svenska judospelare på olika nivåer är, men också som ett verktyg för klubbtränare, fystränare, fysioterapeuter och enskilda idrottare i arbetet med att utvärdera styrkor och svagheter både på individ och gruppnivå.

Varierad och allsidig träning

I enlighet med de fysiska krav som modern tävlingsjudo ställer såväl som den originalversion av judo som skapades av Jigoro Kano ska denna träningsform vara allsidig och varierad. Målet är att formen skall göra atleten mer redo för att klara av traditionell judoträning och -tävling men också att på sikt möjliggöra en högre nivå av praktik på alla plan.

Utbildande

Generell och judospecifik fysträning – för alla. Svensk judo ska få tillgång till bra träningsupplägg med god möjlighet för mätning, utvärdering och applicerbarhet. Denna tävlingsform uppmuntrar till ökad kompetens inom klassisk styrkesport på klubbnivå.

Utvecklande på personlig och kollektiv nivå

Träningsformen ska fostra en fysik i enighet med judons grundvärderingar samt i linje med vad modern tävlingsjudo efterfrågar, där Kodokan finns som grund (fysisk & psykisk fostran) och där man kan utforma utmaningar efter vad som behövs för att höja nivån på Svensk judo.

Framtagningen av JudoFitness

Idén är skapad av en tidigare projektgrupp och konceptet har sedan arbetats vidare på av Mikaela Barrera Birath och Emil Edmar, med stöttning från Gretha Östlind.

Emil Edmar är en tidigare aktiv seniorlandslagsjudoka som har mångårig erfarenhet av internationell tävlingsjudo på hög nivå. Han är universitetsutbildad inom Idrottsvetenskap både på Göteborgs Universitet och på University of Bath, där han under ett par år bodde och tränade judo parallellt med studierna. De senaste 10 åren har han drivit ett eget företag inriktat på träning och arbetat på gym som personlig tränare och crossfit-instruktör. Han har även startat och drivit ett par atletklubbar och coachat fram svenska mästare inom styrkelyft. 

Mikaela Barrera Birath är förbundstränare i Svenska Judoförbundets landslagsorganisation, och har arbetat fram konceptet som anställd genom projektet Alternativa tävlingsformer.

Gretha Östlind är en tävlingsaktiv judoka med meriter på juniorlandslagsnivå och som just nu tränar vid Svenska Judoförbundets elitcenter för judo i Malmö parallellt med universitetsstudier inom Idrottsvetenskap.

Tack även till Tova Granberg som ställt upp som visat övningarna på ett exemplariskt vis i instruktionsfilmerna och -bilderna.

Träning

Träningsformen JudoFitness har som huvudsyfte att över tid bygga upp en fysik som möjliggör långsiktigt judoutövande oavsett vilken nivå den tränande strävar mot. Även om judoträning i sig är en av de bästa träningsformerna för detta ändamål så är de flesta överens om att riktad fysträning vid sidan av den ordinarie judoträningen är viktig.

På våra klubbar har vi väldigt olika kompetens när det gäller systematisk fysträning. JudoFitness-systemet är en ansats att erbjuda ett effektivt och väl doserat system som kan anpassas individuellt och är tillgängligt för alla, detta för att höja den fysiska nivån på svenska judoka. Systemet ska även kunna användas som en kartläggning av individuella såväl som generella styrkor och svagheter. Det ger den enskilda idrottaren möjlighet att kartlägga sina styrkor och svagheter i fysisk kapacitet ihop med träningsprogram för att förbättras.

Systemet bygger dels den snabbhet, explosivitet, styrka, uthållighet och kondition som du som judoka behöver, men säkerställer också att din rörlighet och koordinationsförmåga anpassar sig till att utföra arbete effektivt.

För att uppnå dessa resultat har övningar valts ut för systemet utifrån den fysprofil Svenska Olympiska Kommittén har tagit fram för judosporten. Vidare har tillägg gjorts med ytterligare kroppsviktsövningar samt judospecifika övningar. För att vidare möjliggöra en säker och rolig tävlingsform så har viss kreativitet applicerats.

Systemet utvärderas periodvis och kommer med all säkerhet erbjuda unika och växlande utmaningar över tid. Alla som är intresserade av att bidra till detta välkomnas oavsett nivå.

Standardprogrammet

Hur var och en förbereder sig inför en JudoFitness-tävling är såklart upp till individen själv. Svenska Judoförbundet tillhandahåller ett standardupplägg av JudoFitness tillgängligt för alla, som kan ses som en introduktion både till fysträning i allmänhet, fysträning som komplement till judo, och som förberedelse inför tävling i JudoFitness. Detta upplägg innehåller ren styrketräning och JudoFitness-utmaningar, tillsammans med ett förslag på uppvärmningsdel. Träningsprogrammet kan köras både individuellt och i grupp, och judoklubbar har således en ny och komplett träningsprodukt att erbjuda både nya och befintliga medlemmar.

I nuläget är en träningscykel 32 enskilda pass lång. Efter en hel genomförd träningscykel så är man redo att tävla i JudoFitness.

 Frekvensen på träningspassen läggs upp efter individuella behov och erfarenheter:

 • Tränar du 1 pass/vecka så tar cykeln 32 veckor.
 • Tränar du 2 pass/vecka så tar en cykel 16 veckor (du hinner med marginal 3 cykler på ett år).
 • Tränar du 3 pass tar en träningscykel 12 veckor (du hinner med marginal 4 cykler på ett år).
 • Tränar du 4 pass tar en träningscykel 8 veckor (du hinner med marginal 6 cykler på ett år)

Efter varje träningscykel bör man bli mätbart bättre på i princip alla delmoment, om inte så bör frekvensen eller specificiteten i träningsupplägget korrigeras. 

Dokumentbank

I dokumentbanken hittar du alla viktiga dokument för att komma igång med träningen. Där hittar du bland annat följande:

 • JudoFitness träningsprogram (rekommenderas att läsas först)
 • Utmaningsdokument (ingående beskrivningar av utmaningarna)
 • Utmaningar 1-8 (kortversion av utmaningarna)
 • Redskap och ytor till JudoFitness
 • Träningsstruktur
 • Tävlingsbestämmelser.

På Youtube hittar du instruktionsfilmer för styrkeövningarna och övningarna som är med i utmaningarna.

Tävling

En tävling består av 4 fristående event (deltävlingar) med lika vikt i slutresultatet. Eventen kommer från fyra olika huvudgrupper med 8 olika event per grupp. Detta garanterar en viss mängd tid i action för varje deltagare. Eventuellt kan på sikt ytterligare utslagsmoment läggas till.

Vilka event som ingår i systemet uppdateras eller utökas regelbundet. Då nya event skapas och/eller gamla event tas bort görs det så av en tydlig anledning. Målet är att bibehålla ett enhetligt format samt undvika belastning som inte är försvarbar utifrån tillgänglig vetenskap och/eller erfarenhet.

En tävlingsdag

1) 30-45 min invägning

2) Briefing + gemensam uppvärmning

3) Gemensam genomkörning av övningarna och standarden för dessa.

4) Beroende av antal deltagare så körs 2-4 heat av varje gren. Kort paus mellan varje gren.

5) Prisutdelning 

Bedömning

Deltagarna dömer varandra – detta minskar kravet på många domare på plats och skall trigga judons värderingar kring ömsesidig respekt och ärlighet. Att göra övningarna i systemet lättbedömda och standardiserade är en stor prioritet. Genom att låta deltagarna bedöma varandra säkerställer vi detta över tid.

På sikt så är det är en tänkbar lösning att varje tävlingsevent filmas – videoanalys kan användas både vid bedömning av tävlingen och för personlig utveckling (de tävlande och deras coacher kan i efterhand se utvecklingsmoment samt inspireras av andra). Lösningar för livesändning finns redan tillgängliga och kan nyttjas till de ovannämnda.

Dokumentbank

I dokumentbanken hittar du alla viktiga dokument för att komma igång med träning och tävling. Där hittar du bland annat följande:

 • JudoFitness träningsprogram (rekommenderas att läsas först)
 • Utmaningsdokument (ingående beskrivningar av utmaningarna)
 • Utmaningar 1-8 (kortversion av utmaningarna)
 • Redskap och ytor till JudoFitness
 • Träningsstruktur
 • Tävlingsbestämmelser.

På Youtube hittar du instruktionsfilmer för styrkeövningarna och övningarna som är med i utmaningarna.

Kom igång

För att börja med JudoFitness behövs bara tillgång till träningsupplägget som finns i dokumentbanken samt en lokal med den utrustning som behövs. Det går även att modifiera en del av övningarna om ni skulle sakna redskap. Vi hoppas att så många som möjligt kan genomföra JudoFitness på sin judoklubb, men det går också att träna JudoFitness på en modern träningsanläggning.

Övningarna i programmet är olika tekniskt krävande att utföra och du kan behöva hjälp med att få till tekniken. På Youtube finns instruktionsfilmer för övningarna. Ta gärna hjälp av den kompetens som finns på din klubb.

Du kan absolut köra JudoFitness själv, men det är mycket mer givande att köra ihop med en grupp träningskamrater. 

Att hålla den här typen av pass och att lära ut övningarna i JudoFitness är en färdighet i sig. Svenska Judoförbundet kommer att erbjuda kurser för detta ändamål löpande. Se kalendern på hemsidan för datum för dessa.

Om er klubb är intresserade av att prova på JudoFitness, behöver hjälp att komma igång eller vill höra mer om konceptet vänligen kontakta Mikaela Barrera Birath på mikaela.barrera.birath@judo.se.