Fallkompetens i arbetslivet

Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige och varje år drabbas 11 000 människor. 40 % av alla allvarliga arbetsplatsolyckor är en fallolycka. Men med rätt sorts träning kan fallolyckor förebyggas. Foto: Stefan Ek/Le Studio

Träning i att falla kan ge ökad trygghet på jobbet

Svenska Judoförbundet satsar på att förebygga fallolyckor och skapa ökad trygghet på svenska arbetsplatser genom projektet Fallkompetens i arbetslivet.  Med hjälp av det särskilt framtagna fallförebyggande träningsprogrammet Judo4Balance får arbetstagarna träna styrka, balans och fallteknik. Syftet med träningen är att förebygga fallolyckor och minska skador vid fall på arbetsplatsen inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Judo4Balance – Bevisad effektiv träning

Träningsprogrammet Judo4Balance är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet bestående av en läkare, tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut (samtliga har svart bälte i judo och är erfarna instruktörer), i samverkan med professor Michail Tonkonogi.

Ny forskning genomförd av Högskolan Dalarna och FoU Sörmland visar att Judo4Balance är ett effektivt verktyg för att förebygga risken för fallolyckor och fallskador på arbetsplatser.

Vi har sett slående resultat när vi studerat detta. Ett relativt kort träningsprogram med få sessioner åstadkommer tydliga, mätbara effekter genom att minska kända riskfaktorer för fallolyckor och ge ökad fallkompetens hos deltagarna, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna.

Läs mer:

För att kunna starta en grupp ska ni kunna träna regelbundet en gång i veckan under 10-12 veckor, eller två gånger i veckan i 5-6 veckor. Varje pass är ca 45-60 minuter.

Prova på Fallkompetens i arbetslivet
Vi kommer gärna ut till ert företag och håller ett gratis prova-på-pass så att ni får en bättre uppfattning om vad träningen innebär och har möjlighet att ställa frågor. Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss.

Träningsprogrammet består i huvudsak av tre delar: balans, styrka och fallteknik. Genom att träna upp styrka, balans och kroppskontroll är det lättare att hinna parera och undvika att falla. Med rätt fallteknik minskas risken för skador vid de fall som inte går att förebygga utan ändå sker.

Vi kan genom judon erbjuda fysisk träning av balans, explosiv styrka i muskler, och träning i kroppsuppfattning. Fallkompetens minskar rädslan att falla, vilket i sin tur leder till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Kristiina Pekkola, förbundsordförande för Svenska Judoförbundet.

Träningen leds av licensierade judoinstruktörer som genomgått särskild utbildning hos Svenska Judoförbundet för att leda fallkompetenskurser. Träningen anpassas utifrån målgrupp och varje individs förutsättningar så alla på arbetsplatsen ska ha möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Träningarna genomförs under 10 veckor, en timme per gång. Vanligast är att instruktören kommer ut till arbetsplatsen på arbetstid.

Från den 1 mars 2021 erbjuder vi coronaanpassad fallträning för företag, online och utomhus, för att möta upp behovet av fallträning under pågående pandemi. Både utomhusträningen och den digitala träningen leds av licensierade instruktörer som ger personlig återkoppling till deltagarna.

Fallkompetens i arbetslivet är en del av Svenska Judoförbundets preventiva träningsprogram för fallträning, Judo4Balance. Programmet är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet bestående av en läkare, tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut, i samverkan med Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi, Högskolan Dalarna. Samtliga i expertgruppen är erfarna judotränare med svart bälte.

Programmet är unikt i världen och är det första träningsprogrammet som kombinerar fysisk träning (styrka och balans) med fallteknik.

Judo4Balance består av tre fallpreventiva program:

 • Falltrygghet för äldre
 • Fallkompetens i arbetslivet
 • Fallkunnighet för barn (7–12 år).

Effekterna av fallkompetensprogrammet följs upp av en forskargrupp från Högskolan Dalarna, under ledning av professor Michail Tonkonogi och tillsammans med FoU Sörmland. Resultaten från den första studien har publicerats och visar att träningsprogrammet har stor effekt för att förebygga fallolyckor och minska fallskador på arbetsplatsen.

Läs mer om forskningen.

Under senare år har det gjorts en del framsteg för att förebygga fallolyckor genom att bland annat förhindra hala golv, markera nivåskillnader och öka medvetenheten om vilka faktorer som kan påverka fallrisken under olika praktiska arbetsmoment. Däremot har få insatser gjorts för att träna arbetstagarna fysiskt för att förbättra deras möjligheter att skydda sig mot fallolyckor. Här vill Svenska Judoförbundet göra skillnad. Genom samarbetet vill båda parterna bidra till ökad trygghet för arbetstagarna, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort.

Fallolyckor förekommer i det flesta branscher, men vissa är extra utsatta. När det gäller fallolyckor av typen ”fall i samma nivå” är följande branscher överrepresenterade i statistiken:

 • Vård och omsorg
 • Bygg och anläggning
 • Transport
 • Barnomsorg

Läs mer här: AFA försäkrings rapport om fallolyckor på arbetet.

Judo4Balance är engelska och betyder ”judo för balans”. Namnet har två betydelser. Balans är en av de fysiska parametrar som har stor påverkan på fallrisken och därför något som tränas mycket både i träningsprogrammet och i judo i allmänhet. Den andra betydelsen är att träningsprogrammet är tänkt att skapa mer balans i livet för deltagarna genom rolig och givande träning som ger ökad trygghet, bättre självförtroende och en starkare och smidigare kropp.

Träningsprogrammet är det första i världen i sitt slag. Vi har därför valt ett engelskt namn för att så småningom kunna implementera Judo4Balance-konceptet internationellt.

Forskning på programmet

Forskning visar att Judo4Balance-programmet ger effekt

Det har genomförts flera forskningsprojekt på träningsprogrammet Judo4Balance, både med inriktningen Fallkompetens i arbetslivet och Falltrygghet för äldre.

Ny forskning från Högskolan Dalarna och FoU Sörmland visar att Judo4Balance är ett effektivt verktyg för att förebygga risken för fallolyckor och dess skadliga konsekvenser på arbetsplatser.

Vi har sett slående resultat när vi studerat detta. Ett relativt kort träningsprogram med få sessioner åstadkommer tydliga, mätbara effekter genom att minska kända riskfaktorer för fallolyckor och ge ökad fallkompetens hos deltagarna. Det tyder på att träningsprogrammet är optimalt utvecklat för detta specifika ändamål, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna.

Den nya forskningen är den första som har gjorts på ett fallförebyggande träningsprogram som innehåller både fysisk träning och fallteknisk träning. Det är också de första forskningen som gjorts på ett fallpreventivt träningsprogram på arbetsplatser med personer i arbetsför ålder.

Tydliga resultat

Forskningen visade att träningen gav ökad styrka, balans och tilltro till den egna förmågan att inte falla samt gav bättre fallteknik. Efter 10 veckor klarade deltagarna bland annat att falla bakåt från stående med korrekt fallteknik.

Det är inget snack om saken. Resultatet är starkt och entydigt och pekar åt samma håll. Det är ganska ovanligt i forskningssammanhang, speciellt när man gör studier med människor. Det brukar alltid vara en del av resultaten som sticker iväg åt ett annat håll, men inte i den här studien, säger Michail Tonkonogi.

Hör professor Michail Tonkonogi berätta mer om forskningsresultatet i seminariet om fallolyckor från Virtuella Almedalen 2020.

Efter bara 10 träningspass kunde forskarna se tydliga förbättringar på testpersonernas fallkompetens, d.v.s. tekniken för hur man ska falla rätt, samt deras fysiska förmåga. Båda dessa faktorer reducerar risken för fall. Foto: Lars Clason/YMR.

Länkar

Så tycker deltagarna

Så här säger några av deltagarna som har gått Judo4Balance

Den här kursen har varit bra på alla sätt och vis – rolig, utmanande och inspirerande. Vi har tränat mycket balans, styrka och att falla på rätt sätt så man har blivit modigare och säkrare. Nu är jag definitivt inte rädd för att ramla. Även vi som är 50+ klarar av allt det här, det tycker jag är väldigt roligt. Det ger mig ökat självförtroende.

Det är en bra kurs! Det som gett mig mest var fallövningarna. Jag tycker att det har varit en bra blandning mellan fysträning och fall. En fördel har också varit att kursen hållits på arbetsplatsen. Blev så nyfiken på judo under fallkursen att jag nu börjat träna judo.

Det har varit väldigt roligt att gå kursen tillsammans med arbetskamraterna. Lite svårt med fallen, men det var kul att prova på. Och någon nytta har det gjort. Balansövningarna tyckte jag var jätteroliga.

Deltagare i media

Här hittar länkar till några av de reportage som gjorts på olika arbetsplatser, där deltagare och chefer berättar om sina upplevelser:

Statistik

Man i byggkläder i industrilokal faller framåt och rullar över axeln.

Fallolyckor innebär både lidande för den enskilde och kostnader för arbetsgivaren. En skada i axel/skuldra för en byggnadsarbetare leder i genomsnitt till 185 dagars sjukfrånvaro och kostar företaget 123 000 kronor. Foto: Lars Classon/YMR.

Statistik om fallolyckor

 • Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan.
 • Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid.
 • Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor.
 • Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern

Källa: AFA Försäkrings rapport Fallolyckor på arbetet.

Fallolyckor innebär stora kostnader för arbetsgivare

En fallolycka innebär många gånger sjukskrivning vilket förutom stort lidande för den enskilde även medför stora kostnader för arbetsgivaren. Genom förebyggande fallträning kan fallolyckor förebyggas och skadorna vid fall minskas, vilket bidrar till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort.

Nedan följer exempel på kostnader för arbetsgivaren för några av de vanligaste skadorna vid fallolyckor.

Ur AFA Försäkrings rapport Fallolyckor på arbetet, mars 2018.

Mer läsning

I AFA Försäkrings senaste rapport om fallolyckor finns mer statistik relaterat till fallolyckor på arbetsplatsen. Där kan du bland annat läsa om vilka som drabbas, hur olyckorna går till, vad fallolyckor kostar för arbetsgivare, genomsnittlig sjukskrivningstid mm.

Intresseanmälan

Träningarna genomförs oftast på arbetsplatsen och leds av licensierade instruktörer. Foto: Mattias Arkved, Proplate.

Ansök om fallkompetens-träning till er arbetsplats

Det behövs inga förkunskaper för att delta i träningen utan träningen kan anpassas efter varje persons förmåga.

För att kunna starta en träningsgrupp på er arbetsplats ska ni kunna träna regelbundet en gång i veckan under 10-12 veckor, alternativt 2 gånger i veckan under 5-6 veckor.

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi för mer information och prisförslag.

Judo4Balance online eller utomhus

Från och med 1 mars 2021 startar vi upp coronaanpassad fallträning för företag, online och utomhus, för att möta upp behovet av fallträning även under pågående pandemi.

Vid online-träningen kopplar deltagarna upp sig digitalt från valfri plats och deltar i träningen. Den digitala träningen passar extra bra för företag där många arbetar hemifrån eller för företag som har kontor på olika orter. Den digitala träningen sker live och instruktören som leder passet ger personlig återkoppling till deltagarna i realtid.

Den nya coronaanpassade utomhusträningen fungerar på liknande sätt som den ordinarie träningen, men med vissa anpassningar. Vid utomhusträningen finns en instruktör med på plats som leder passet men samarbetsövningarna har ersatts med individuella övningar och träningen sker utomhus istället för inne på företaget.

Prova-på Judo4Balance

Vi håller gärna ett gratis prova-på-pass för ert företag så att ni får en bättre uppfattning om vad träningen innebär och har möjlighet att ställa frågor. Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss.

Se inspelat webbinarium och prova-på-pass

Den 8 april 2021 höll vi tillsammans med Afa Försäkring ett webbinarium och prova på-tillfälle om Judo4Balance online.

Här hittar ni inspelningen och samtliga presentationer från det tillfället.

Under webbinariet presenterades hur fallträning kan förebygga fallolyckor och minska risken att skadas vid ett fall, träningsprogrammet Judo4Balance Online samt det senaste från forskningen. Webbinariet avslutades med ett kortare prova-på-pass där deltagarna fick möjlighet testa Judo4Balance online under ledning av licensierade instruktörer.

Dela gärna länken och informationen med andra i er organisation.

Filmer: Alla kan falla

Här hittar du filmer för några av de mest utsatta branscherna när det gäller fallolyckor. Visa och dela gärna filmerna vidare till kollegor, chefer och bekanta.

På förskolan

I byggbranschen
I sjukvården
I transportbranschen
På kontoret
På väg till jobbet

För allmänna frågor om Judo4Balance eller för att komma i kontakt med våra medarbetare som arbetar med konceptet vänligen gå till kontaktsidan.

För att komma i kontakt med judoklubbar i ditt område använd kontaktlista judoklubbar.

Press och media

Judoinstruktör sitter på judomatta i studion på TV4. Bredvid rullar programledaren bakåt på rygg för att öva bakåtfall.

Fallkompetens i arbetslivet har uppmärksammas en del i media. Bland annat har projektledaren för Judo4Balance Karin Strömqvist Bååthe och professor Michail Tonkonogi gästat Nyhetsmorgon på TV4 för att berätta om träningsprogrammet och vad forskningen har kommit fram till.

Svenska Judoförbundets pressida

På Svenska Judoförbundets pressida hittar du våra pressutskick, högupplösta bilder för publicering samt presskontakter.

Fallkompetens i media

Här hittar du ett urval av det som publicerats kring Fallkompetens i arbetslivet:

TV
Artiklar
Radio