Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige och varje år drabbas 11 000 människor. 40 % av alla allvarliga arbetsplatsolyckor är en fallolycka. Foto: Stefan Ek/Le Studio

Med Fallkompetens i arbetslivet ges arbetsgivare förutsättningar att öka fallkompetensen och förebygga fall genom ett preventivt träningsprogram, Judo4Balance. Programmet är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet bestående av en läkare, tre sjukgymnaster och en arbetsterapeut (samtliga har svart bälte i judo och är erfarna instruktörer), i samverkan med Michail Tonkonogi, professor i Medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi, högskolan Dalarna.

Vi kan genom judon erbjuda fysisk träning av balans, explosiv styrka i muskler, och träning i kroppsuppfattning. Fallkompetens minskar rädslan att falla, vilket i sin tur leder till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Kristiina Pekkola, förbundsordförande för Svenska Judoförbundet.

Fallkompetens i arbetslivet är ett unikt samverkansprojekt med AFA försäkring för att förebygga och minska arbetsskador till följd av fallolyckor på arbetsplatser, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom samarbetet vill båda parterna bidra till minskat personligt lidande på grund av fall i arbetet, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader kopplat till arbetsplatsen och samhället i stort.

Inom ramen för vårt Fallkompetensprojekt vill vi uppmuntra arbetsgivare att öka medvetenheten och kunskapen om fallteknik hos sina medarbetare, säger Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Fallkompetensprojektet på Svenska Judoförbundet.

Läs mer och anmäl ditt intresse för fallkompetensträning på din arbetsplats.

På förskolan
Inom byggbranschen
Inom sjukvården
På kontoret 
På väg till jobbet

Det är en bra kurs! Det som gett mig mest var fallövningarna. Jag tycker att det har varit en bra blandning mellan fysträning och fall. En fördel har också varit att kursen hållits på arbetsplatsen. Blev så nyfiken på judo under fallkursen att jag nu börjat träna judo.

Den här kursen har varit bra på alla sätt och vis – rolig, utmanande och inspirerande. Vi har tränat mycket balans, styrka och att falla på rätt sätt så man har blivit modigare och säkrare. Nu är jag definitivt inte rädd för att ramla. Även vi som är 50+ klarar av allt det här, det tycker jag är väldigt roligt. Det ger mig ökat självförtroende.

Det har varit väldigt roligt att gå kursen tillsammans med arbetskamraterna. Lite svårt med fallen, men det var kul att prova på. Och någon nytta har det gjort. Balansövningarna tyckte jag var jätteroliga.

Intervju med professor Michail Tonkonogi som forskar om projektet
Fakta om fall på arbetsplatser
 • Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan.
 • Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid.
 • Cirka 8 000 fallolyckor är fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor.
 • Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern.

Se mer aktuell statistik för fallolyckor i AFA försäkrings senaste rapport om Fallolyckor på arbetet.

Ett av tre olika fallpreventiva program

Fallkompetens i svenskt arbetsliv i samverkan med AFA försäkring är en del av tre olika fallpreventiva program som Svenska Judoförbundet utvecklar och sprider för att minska personligt lidande och samhällets kostnader i samband med fallolyckor. De andra två programmen är: Falltrygghet för äldre, som riktar sig till personer över 65 år och Fallkunnighet för barn i skolan som riktar sig till barn 7-12 år.

Kontakt
 • Karin Strömqvist Bååthe, projektledare, Svenska Judoförbundet:
  0730-89 61 62, karin.baathe@judo.se
 • Maria Huglen, delprojektledare och ansvarig för matchning judoklubbar och arbetsgivare, Svenska Judoförbundet:
  070-534 96 14, maria.huglen@judo.se
 • Kristiina Pekkola, förbundsordförande, Svenska Judoförbundet:
  070-440 08 42, kristiina.pekkola@judo.se
Meny