Parajudo och anpassad judo

Vad är judo?

Judo är en japansk kampsport där du besegra din motståndare genom att kasta eller hålla fast din motståndare. Det är inte tillåtet att sparkas eller slåss.

Förutom att judo ger en bra träning för hela kroppen så bygger judon också på en stark värdegrund som är likadan över hela världen. Judons värdegrund lär oss hur vi ska uppträda och behandla varandra. Läs mer om judons värdegrund här.

Judo för personer med funktionsnedsättning

Judo passar för personer som har rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

I Sverige talar vi om parajudo för utövare med synnedsättning och anpassad judo (A-judo) för utövare med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Tidigare har A-judo bland annat kallats för Special Needs Judo.

Judo är en sport inom Paralympics (för synskadade) och Special Olympics (i första hand för utövare med intellektuella funktionsnedsättningar). Anpassad judo är under stark frammarsch och det genomförs också internationella mästerskap med support bland annat av Europeiska Judoförbundet, även om det ännu inte är officiella mästerskap.

Börja med judo

Judo för personer med funktionsnedsättning finns på flera judoklubbar i Sverige. I en del klubbar ingår utövarna med funktionsnedsättning i den ordinarie träningen och i andra klubbar ordnas egna grupper. Hur det ser ut beror på klubbens möjligheter och resurser.

Ta kontakt med din närmaste judoklubb för fråga om de erbjuder träning som passar för dig.

ParaMe kan du även söka efter judoklubbar som erbjuder träning för personer med funktionsnedsättningar. Observera att det finns klubbar som erbjuder träning för personer med funktionsnedsättning som inte finns med på den sidan.

Tävling

Det anordnas tävlingar för både parajudo- och A-judoutövare. Vid sådana tävlingar klassificeras deltagarna i olika grupper beroende på deras funktionsnedsättningar och tävlingsreglerna är anpassade.

Graderingar

Speciella hänsyn tas vid graderingstillfället, allt beroende på individens egna förutsättningar.