Rapport från förbundsstyrelsemöte 17 augusti

17 augusti var det dags för första ordinarie FS-mötet efter sommaren. Ledamot i valberedningen deltog som observatör.

Vid mötet beslutades bland annat att godkänna Arbetsgruppen för tävlings (AGT) projektplan för att öka antalet D-tävlingar där arbetsgruppen har identifierat en potential och vilja bland många klubbar att hålla mindre så kallade D-tävlingar men att många klubbar behöver stöd för att sätta igång. Målet med projektet är att öka antalet D-tävlingar med 100-200 procent och ligger väl i linje med förbundets vision 2030. 

Vidare beslutades även att, efter förslag från AGT, utse IK Södra, i samarbete med Stockholms JK och SPIF, till arrangör av Lag- och Kata-SM. Tävlingen äger rum den 9 december i Eriksdalshallen. 

Därutöver lyssnade styrelsen till Kent Andersson som redogjorde för förbundets ekonomi samt till styrelsens representanter i respektive arbetsgrupp som redogjorde för det löpande arbetet i arbetsgrupperna. 

Styrelsen ser fram emot hösten och hoppas att vi ser så många som möjligt på Lag- och Kata-SM i december. 

/Christian Borghesi, ledamot i förbundsstyrelsen

Tidigare rapporter från förbundsstyrelsens möten kan du läsa här>>

Publicerat av: Ulrika Lingslunde
Foto: Adobe Stock