Rapport från förbundsstyrelsens strategihelg 2-4 juni

Helgen den 2-4 juni samlades Svenska Judoförbundets förbundsstyrelse och delar av personalen i Nynäshamn för strategihelg.

FS-möte, 2 juni
Strategihelgen inleddes med förbundsstyrelsemöte på fredagskvällen. Nedanstående är några av de punkter som diskuterades under ett, som vanligt, innehållsrikt och framåtblickande förbundsstyrelsemöte. 

  • Förbundskassör Kent Andersson gjorde som vanligt en dragning av det ekonomiska läget. Kent informerade bland annat om att kvartalsmöte med revisorerna hade genomförts under maj och att våra revisorer uttryckt att de är mycket nöjda med förbundets skötsel och den information de får regelbundet. Våra revisorer tar löpande del av protokoll och ekonomiska månadsrapporter.
  • Arbetsgruppen för domare planerar en Riksdomarkonferens i höst med fokus på framtiden och beslut togs att godkänna den inkomna projektansökan. Konferensen är ett exempel på aktiviteter som kan finansieras till stor del via återstartsstöd. 
  • Beslut togs att Svenska Judoförbundet, som en del av vår satsning på inkluderande och jämställd judo, ska delta aktivt under Prideparaden den 5 augusti i Stockholm. Alla med förbundsuppdrag uppmuntras att delta om de har möjlighet. Mer information kommer men avsikten är att förbundet bekostar resa om man deltar i t ex judokläder och i förbundets arrangemang. 
  • Arbetsgruppen för Kommunikation & IT fick i uppdrag att se över förbundets grafiska profil. Även frågan om profilkläder diskuterades och FS syn är i linje med de nuvarande riktlinjerna d v s att endast de som blivit uttagna av SJF att tävla får använda Svensk Judos logotyp på dräkten. Dräkter som används ska också vara i linje med det sponsoravtal som förbundet har med IpponGear. En översyn och uppdatering av riktlinjerna har dock initierats.
  • Vidare diskuterades hur Svenska Judoförbundet kan arbeta för att främja att fler vill, och har förutsättningar, att nå högre än 6 Dan. Uppdraget att se över detta har överlämnats till Arbetsgruppen för Dangrader. 
  • Beslut fattades att utse Christian Borghesi till Referee Director. 

Strategiarbete, 3-4 juni
Under lördagen och söndagen genomfördes ett strategiarbete med förtroendevalda i förbundsstyrelsen och anställd personal, sammantaget deltog 15 personer. Presentationer och diskussioner varvades under helgen. Allt med fokus på och utifrån vår gemensamma Vision 2030. Det är nu cirka sju år kvar till 2030 och det är därför värt att påminna sig om att:
1) det tog tid innan vi fick utväxling av alla aktiviteter som gjordes förra decenniet kopplat till Vision 2020. Mycket aktiviteter har nu genomförts de första åren i syfte att skapa förutsättningar för Vision 2030. 
2) att ett mål som bryts ner till något mer greppbart är lättare att förhålla sig till. Exempelvis innebär målsättningen om 70.000 medlemmar att vi på 7 år behöver addera 50.000 medlemmar till. Fördelat på alla klubbar innebär det i snitt 44 medlemmar per aktiv klubb i Sverige. Så, vad är 250% ökning för er klubb? Är det 15 för en mindre klubb? 70 för en större? Gör det greppbart och diskutera frågan: Vad är skillnaden mellan det vi gör idag och det vi gör imorgon som kommer att göra skillnad? 

Vi hade en gemensam bild av att judosverige i grunden mår bra. Alla judoklubbar utom två har tillväxt och det är idag mer än 10% av alla medlemmar som tävlar och det är fler klubbar som också vill börja arrangera tävlingar. Kul! Var och en kan, utifrån sin roll, bidra till Svensk Judos tillväxt. Hur kan du bidra till att våra klubbar ute i landet utvecklas, växer och mår bra? Det var också den övergripande frågan som vi alla diskuterade och workshoppade kring, dels i syfte att skapa en ännu bättre förståelse för våra olika roller och bakgrunder och hur vi bäst kan bidra var och en till Vision 2030. Dels också för att det, om vi ska nå Vision 2030, bygger på att du, jag och vi, tillsammans gör skillnad. Utifrån våra roller, våra erfarenheter, den tid vi har till vårt förfogande och vår gemensamma ambition. Nu kör vi!

Nästkommande ordinarie förbundsstyrelsemöte är inbokat den 17 augusti, detta möte ses förbundsstyrelsen digitalt.

/Malin Lignell, ledamot i förbundsstyrelsen

Publicerat av: Ulrika Lingslunde.
Foto: Ulrika Lingslunde och Anne-Sofie Westman