Rapport från förbundsstyrelsemöte 27 april

Den 27 april var det dags för den nya förbundsstyrelsen att ha sitt andra ordinarie styrelsemöte. På detta möte behandlades, som alltid, en rad informations-, diskussions- och beslutsfrågor så som bland annat dessa:

 • Vi kan med glädje konstatera att arbetsgrupperna nu är i gång med många aktiviteter och
  projekt som hjälper till att förverkliga vår Vision 2030. Vi beslöt att
  ha nästa dialogmöte med arbetsgrupperna och de med speciella uppdrag den 30 maj.
 • Om drygt en månad är det dags för Riksidrottsmötet (RIM), där förtroendevalda i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund samlas för att fatta viktiga beslut för idrottsrörelsens framtid. Alla möteshandlingarna till RIM, nästan 1.000 sidor ska läsas igenom och Svenska Judoförbundet har sedan tre ombud på plats som röstar för förbundets räkning. Möteshandlingarna finns tillgängliga för alla intresserade på följande länk>>.
 • Innan det är dags för RIM är det IJF-kongress och VM i Qatar samt NM i Norge som förbundsstyrelsen kommer att delta på.
 • Det första kvartalets ekonomiska utfall redovisades tillsammans med alla återstartsprojekt
  som drivs av förbundet.
 • Rekrytering av en ny verksamhetsutvecklare / utbildningskoordinator pågår och den sista
  ansökningsdagen är den sista april. Till dagens datum har 15 personer sökt tjänsten.
 • Förbundsstyrelsen beslöt om program till strategidagen tillsammans med personalen. Även där kommer fokus vara implementeringen av Vision 2030 och utökat samarbete mellan olika grupper och verksamhetsområden inom förbundet och hur vi kan utveckla servicen till klubbar
  och distrikt.

/Kent Andersson, förbundskassör och vice ordförande i förbundsstyrelsen

Tidigare rapporter från förbundsstyrelsens möten kan du läsa här>>

Publicerat av: Ulrika Lingslunde
Foto: Adobe Stock