Rapport från förbundsstyrelsemöte 21 mars

Den 21 mars var det dags för den nyvalda förbundsstyrelsen att ha sitt första ordinarie styrelsemöte. På detta möte behandlades, som alltid, en rad informations-, diskussions- och beslutsfrågor så som bland annat dessa:

 • Den årliga uppdateringen av gruppledare och ledamöter i Svenska Judoförbundets arbetsgrupper pågår. Detta görs samtidigt som årlig revidering av uppdragsbeskrivningen för respektive arbetsgrupper. Vilka som i dag är gruppledare för SJF:s arbetsgrupper hittar du på följande länk>>
 • Arbetsgruppen för Domares förslag att nominera Niklas Strandberg till test för IJF-B
  domarlicens godkändes.
 • FS beslöt att bilda arbetsgrupp för Veteraner (tidigare varit ett speciellt
  uppdrag). FS utsåg Karl Baker till gruppledare att, tillsammans med en kvinnlig gruppledare,
  arbeta fram förslag till ledamöter till den nya arbetsgruppen.
 • Ett omfattande digitaliseringsarbete av förbundets ekonomihantering pågår. Målet är
  att nyttja ekonomisystemet Visma och andra sidosystem på ett optimalt sätt
  och samtidigt få större effektivitet i SJF:s ekonomihantering.
  Övergången från papper till digital hantering av alla fakturor, alla
  reseräkningar, alla utlägg och ersättningar samt en helt digital hantering av
  attester kommer att införas. Detta kommer att ställa krav på snabbare
  inrapportering av reseräkning/utlägg/ersättningar och debiteringar av
  klubbarna. Mer information kommer inom kort.
 • Förbundsstyrelsen beslöt om den uppdaterade krisplanen som träder i kraft
  vid större kris eller allvarlige händelse inom förbundet.
 • Svensk Judo har fått ett extra projektstöd IF från Riksidrottsförbundet för 2024 och 2025 som gäller verksamhet för personer över 65 år. Bidraget ska stimulera nya klubbar att starta nya fallkurser för ålderskategorin +65. Mer information om hur våra klubbar kan söka bidraget kommer inom kort.

/Kent Andersson, förbundskassör och vice ordförande i förbundsstyrelsen

Tidigare rapporter från förbundsstyrelsens möten kan du läsa här>>

Publicerat av: Ulrika Lingslunde
Foto: Adobe Stock