Uppdateringar på sidan kommer ske löpande under 2024.

Riksfortbildningen i Lindesberg

Riksfortbildningen är ett årligt återkommande arrangemang av SJF med syftet att samla tränare från hela landet för att vidareutbilda dem samt förnya deras tränarlicenser genom deras deltagande.

Varje år följer Riksfortbildningen ett tema inom ett specifikt område kopplat till judo. Kursen innehåller en blandning av teoretiska och praktiska pass tillsammans med intressanta gästföreläsare med expertkunskaper på temat och Svenska Judoförbundets utbildare.

Årets tema för Riksfortbildningen är:
VISION 2030

Kursen är uppdelad i tre olika spår, Kvalitet, Resultat och Tillväxt. Deltagarna väljer ett spår som de följer under hela helgen.

Fortbildningen riktar sig till dig som är:
– Tränare med lägst assisterande klubbtränarlicens
– Minst 16 år gammal
– Intresserad av att lära dig mer om ämnet
– I behov att förlänga aktiviteten på din tränarlicens

Ta vara på detta perfekta tillfälle att förnya din tränarlicens och utveckla din kunskap som judotränare samtidigt som du får utbyta erfarenheter med judotränare från hela landet!

Plats: Lindesbergs Arena
Datum: 31 augusti-1 september 2024
Kostnad: Kursavgift 3000 kr/person.
Bidrag för del av kursavgiften kan sökas tillbaka via Projektstöd IF – Utbildningsstöd samt reseersättning för kvinnliga utbildningsdeltagare. Kom ihåg att klubbar kan söka bidrag för upp till 10 utbildningsdeltagare/år!
Anmälan: I IdrottOnline senast 18 augusti: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1904738 
Övrig information: Mer praktisk info och fullständigt schema kommer du finna i inbjudan i kalendern!
Följ uppdateringar om Riksfortbildningen i Facebookevenemanget och bjud in dina judovänner!

Riksfortbildningen 2019 i Lindesberg.
Foto: Klara Rönnebrand

Vid frågor kontakta: Klara Rönnebrand, klara.ronnebrand@judo.se, 018-430 05 14