Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och finns för att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar. LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. 

Bidraget kan sökas två gånger om året.
Aktiviteter bedrivna under våren (1 januari – 30 juni) ska redovisas och skickas in senast den 25 augusti, och aktiviteter bedrivna under hösten (1 juli – 31 december) ska redovisas och skickas in senast den 25 februari.

LOK-stödet söks genom föreningens Idrottonlinesida. Viktigt att tänka på att även om man har närvaroregistrerat sina aktiviteter via IdrottOnline så måste föreningen även öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den.

Läs mer om LOK-stöd på rf.se.