Sedan 2021 så uppdateras de flesta resultat i tävlingssystemet Smoothcomp.

Vissa resultat från större tävlingar går även att hitta här.