Ansöka om medlemskap i SJF

Ansökan om medlemskap i Svenska Judoförbundet sker via ett web-formulär i RF:s databas IdrottOnline. På sidan Att bilda en idrottsförening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening. Om föreningen saknar ett organisationsnummer från Skatteverket kan Riksidrottsförbundet bistå med att vidarebefordra denna ansökan till Skatteverket så att föreningen samtidigt ansöker om ett organisationsnummer.

Är föreningen redan medlem i ett eller flera förbund inom RF och vill söka medlemskap även i Svenska Judoförbundet ska organisationsnummer och föreningens RF:nummer anges i ansökan, det finns möjlighet att söka reda på de uppgifterna i web-formuläret.

Medlemsavgiften till Svenska Judoförbundet fastställs på förbundsmötet. För aktuell avgift läs protokollet från föregående förbundsmöte här>>

Länk till formulär för ansökan om medlemskap i SJF

Förening kan, i enlighet med SJF:s stadgar, efter ansökan upptas som medlem om nedanstående villkor är uppfyllda:

 • att ansökan är upprättad enligt RF:s anvisningar och åtföljs av föreningens antagna stadgar
 • att föreningen bedriver judosport i enlighet med förbundets definition och
  bestämmelser
 • att föreningen förbundit sig att tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för idrottsföreningar
 • att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med till RF redan ansluten förening, särskilda villkor gäller för förening som önskar använda ordföljden i av SJF registrerat varumärke i sitt namn
 • att föreningen skall ha av SJF godkänd eller godtagbar instruktör.

Läs Svenska Judoförbundets stadgar i sin helhet här>>

Ytterligare krav på förening för att antas som medlem:

 • att idrottsansvarig i klubben visar upp ett begränsat registerutdrag från Polisen
 • att geografisk anknytning samt ”judo” förekommer i föreningens namn alternativ sektionsnamnet vid flersektionsföreningar.
Ansöka om namnbyte av förening

Ansökan om namnbyte på förening som är medlem i Svenska Judoförbundet sker via ett web-formulär i RF:s databas IdrottOnline. Namnet bör innehålla geografisk anknytning till verksamhetens säte, att det är ”judo” som bedrivs samt ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande.

På sidan Att bilda en idrottsförening kan  kan ni läsa mer om de namnregler som gäller vid namnbyte för en idrottsförening.

Länk till ansökan om namnbyte för idrottsförening

Ansöka om organisationsnummer

Innan, eller senast i anslutning till, föreningen ansöker om medlemskap i SJF måste den ansöka om ett organisationsnummer hos skattemyndigheten.

Till ansökan ska bifogas bevittnade kopior av

 • stadgar
 • protokoll från konstituerande möte som visar
 • att föreningen har bildats och antagit ett namn
 • att stadgar antagits
 • att styrelsen har valts
 • vilka som ingår i styrelsen
 • protokoll på vem/vilka som är firmatecknare.