Ansöka om medlemskap i SJF

Ansökan om medlemskap i Svenska Judoförbundet sker via ett web-formulär i RF:s databas IdrottOnline. På sidan Att bilda en idrottsförening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening. Om föreningen saknar ett organisationsnummer från Skatteverket kan Riksidrottsförbundet bistå med att vidarebefordra denna ansökan till Skatteverket så att föreningen samtidigt ansöker om ett organisationsnummer.

Är föreningen redan medlem i ett eller flera förbund inom RF och vill söka medlemskap även i Svenska Judoförbundet ska organisationsnummer och föreningens RF:nummer anges i ansökan, det finns möjlighet att söka reda på de uppgifterna i web-formuläret.

Länk till formulär för ansökan om medlemskap i SJF

 

Ansöka om namnbyte av förening

Ansökan om namnbyte på förening som är medlem i Svenska Judoförbundet sker via ett web-formulär i RF:s databas IdrottOnline. Namnet bör innehålla geografisk anknytning till verksamhetens säte, att det är ”judo” som bedrivs samt ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande.

På sidan Att bilda en idrottsförening kan  kan ni läsa mer om de namnregler som gäller vid namnbyte för en idrottsförening.

Länk till ansökan om namnbyte för idrottsförening

 

Ansöka om organisationsnummer

Innan, eller senast i anslutning till, föreningen ansöker om medlemskap i SJF måste den ansöka om ett organisationsnummer hos skattemyndigheten.

Till ansökan ska bifogas bevittnade kopior av

  • stadgar
  • protokoll från konstituerande möte som visar
  • att föreningen har bildats och antagit ett namn
  • att stadgar antagits
  • att styrelsen har valts
  • vilka som ingår i styrelsen
  • protokoll på vem/vilka som är firmatecknare.