Kontaktuppgifter utbildning

För övergripande utbildningsfrågor kontakta utbildningskonsulent Klara Rönnebrand.
Till kontaktuppgifter för medarbetare.

För frågor kring tränarutbildningar vänligen kontakta zonansvarige i er zon.
Till kontaktuppgifter för zonansvariga.