Former Presidents Council

Resursgruppen Former Presidents Council, FPC, består av tidigare  förbundsordförande som varit förtroendevalda efter återbildandet av Svenska Judoförbundet (SJF) 1987 och som i sin roll varit ett gott föredöme och vinnlagt sig om att leva efter judons värdegrund. Ordförande för gruppen är den förbundsordförande som lämnat uppdraget senast.

Huvuduppgiften är att vara en kompetensresurs åt förbundsstyrelsen.

På uppdrag av förbundsstyrelsen (förbundsordföranden) kan ledamöterna i FPC bland annat:

  • vara bollplank åt förbundsstyrelsen i olika frågor
  • representera förbundet vid jubileer och uppvaktningar i klubbar och liknande
  • representera förbundet som prisutdelare vid judotävlingar
  • delta som resurs i olika nätverk
  • vara ambassadörer för svensk judo

Pierre Schori

President 1990-1996

Dick D. Johansson

President 1996-2001

dick.d.johansson@judo.se
073-368 09 92

Kent Härstedt

President 2009-2011

kent.harstedt@judo.se
070-867 39 90

Alf Tornberg

President 2011-2017

alf.tornberg@judo.se
073-545 01 25