Genom medlemskapet i Svenska Judoförbundet omfattas föreningar av våra försäkringsavtal. Här kan du läsa mer om de försäkringar ni omfattas av.

Försäkringar som ingår:

Tilläggsförsäkringar:

 • Utökade föreningsförsäkringar (Folksam)

Olycksfallsförsäkring, Svedea

Svenska Judoförbundet har från 2022-01-01 tecknat olycksfallsförsäkring för alla medlemmar i föreningar tillhörande Svenska Judoförbundet hos försäkringsbolaget Svedea.

Information om försäkringen, skadeblankett och kontaktuppgifter till Svedea finns på Svenska judoförbundets sida hos Svedea. Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea utan dröjsmål. Försäkringsbrevet finns i dokumentbanken. Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon eller mejl. Vårt försäkringsnummer är: 6649620.

Tänk på:

 • Medlemsavgiften till föreningen ska vara betald för att försäkringen ska gälla. Klubben måste även ha fullgjort betalning till förbundet för att försäkringen skall vara gällande.
 • Försäkringen gäller enbart för olycksfall och skador som sker vid utövande av judo. Har man i klubben även annan verksamhet måste klubben själva se till att försäkra dessa medlemsgrupper.
 • Olycksfallsförsäkringen är ett grundskydd som omfattar alla medlemmar. Tänk på att du kan behöva komplettera med andra försäkringar. Särskilt viktigt är det att se över det privata försäkringsskyddet om man tävlar. Vissa försäkringsbolag har undantag i försäkringsvillkoren för kampsport så kontrollera särskilt vad som gäller för din försäkring.

Försäkringen gäller även för skador som inträffar vid utlandsvistelse som är kortare än 45 dagar, men det finns undantag för krigsdrabbade områden så kontrollera särskilt vad som gäller inför en sådan resa.

Tidigare Olycksfallsförsäkring  (AIG Europe, t.o.m 2021):

Under perioden 2009–2021 hade Svenska Judoförbundet tecknat olycksfallsförsäkring för alla medlemmar i föreningar tillhörande Svenska Judoförbundet hos försäkringsbolaget AIG Europe. Gäller ditt skadeärende den perioden ska skadeanmälan göras till AIG Europe. Information om försäkringsvillkor och skadeblankett finns i dokumentbanken. Kontakt: 08-506 920 20, claims.sweden@aig.com.

RF Föreningsförsäkring bas, Folksam

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Som namnet antyder ger försäkringen ett basskydd för föreningen. Det ankommer på styrelsen att kontrollera om försäkringen måste utökas. Notera att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom. (lägg in länk till utökade föreningsförsäkringar i orden ”föreningens egendom”)

Innehåll 

 • Ansvarsförsäkring. Nivå: 10 milj kr.
 • Utökad Ansvarsförsäkring för icke idrottslig verksamhet. Nivå: 10 milj kr( Ny fr.o.m. 1 maj 2019).
 • Styrelseansvarsförsäkring. Nivå: 500 000 kr (Ny fr.o.m. 1 maj 2019).
 • Rättsskyddsförsäkring. Nivå: 5 PBB.
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring. Nivå: 2 PBB.
 • Kristerapi. Nivå: Upp till 10 tillfällen.
 • Patientförsäkring. Nivå: 10 milj kr.
 • Olycksfallsförsäkring för ideella* ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda.
  *Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode motsvarande ½ BB/år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare.

Försäkringens del om olycksfall avser inte aktiva idrottsutövare.

De aktiva blir ofta försäkrade genom respektive specialidrottsförbunds licensförsäkringar.

Mer information om försäkringen på Folksams webbplats: www.folksam.se/foreningsforsakring

Utökade föreningsförsäkringar, Folksam

För de föreningar som äger egendom finns RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor (beroende på behov). Dessa försäkringar bekostas av föreningen själv. 

Exempel på egendom som kan ingå i dessa försäkringar:

 • Byggnad/er
 • Idrottsutrustning
 • Teknisk utrustning
 • Markanläggning

Egendomen försäkras mot händelser som

 • Brand
 • Inbrott
 • Vattenskada.  

Nu med lägre självrisk – 5 000 kr, i paketen RF Föreningsförsäkring Mellan och Mellan plus (nytt 1 maj 2019).

Tag kontakt  för att få en prisuppgift eller offert på 08-772 86 35 eller foretag@folksam.se  Nu med 20 procents lägre pris på byggnad vid fullvärdesförsäkring.

För de föreningar som har sin egendom i RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor erbjuds också följande tilläggsförsäkringar:

 • Styrelseansvarsförsäkring från 500 000 kr och uppåt
 • Idrottsreseförsäkring (året om för alla föreningens lag)
 • Tjänstereseförsäkring
 • Automater av olika slag
 • Rättsskyddsförsäkring, från fem PBB och uppåt

Läs mer om försäkringen på www.folksam.se/foreningsforsakring