Vi finns i hela landet – på alla nivåer inom idrotten

SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. De arbetar med bildning och utbildning inom idrotten. Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift för dem. 

SISU Idrottsutbildarna består av: Studieförbundet, förlaget SISU Idrottsböcker, Idrottsfolkhögskolan Bosön och Riksidrottsmuseet i Stockholm, som de driver tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF). Tillsammans utgör de den organisation som bidrar till stöd och utveckling inom svensk idrott.

På riksnivå fungerar SISU Idrottsutbildarna som ett stöd och resurs för de specialidrottsförbund och medlemsorganisationer som vill utveckla sin organisation och verksamhet. För den regionala och lokala verksamheten ansvarar de 19 distriktsidrottsförbunden (DF). DF finns i närhet till där idrotten sker och samarbetar med specialdistriktsförbunden och idrottsföreningarna.

Exempel på utbildningar som SISU håller i:

  • Introduktionsutbildning för tränare
  • Grundutbildning för tränare
  • Introduktionsutbildning för föreningsledare
  • LOK-Stöds utbildning
  • Idrottonline

SISU erbjuder flertalet utbildnings- och kunskapswebbar som föreningar i stor omfattning kan ta del av gratis.

Här kan du läsa mer om SISU Idrottsutbildarna och hitta fler aktuella utbildningar som de arrangerar.