Med Kata menas utövning av judo enligt bestämda mallar. Kata kan sägas utgöra judons grammatik. Att öva kata är en förutsättning för att nå en djupare kunskap och förståelse av judons innersta mening.

Kata kan utövas av alla och i alla åldrar. Aktiva tävlande kan förbättra sina tävlingsresultat med hjälp av kata och fortsätter ofta att utveckla sina kunskaper efter avslutad tävlingskarriär.

Varje Kata består av en serie representativa tekniker noggrant utvalda av de gamla mästarna i judo. Trots att finjusteringar och anpassningar till ett modernare utförande ständigt pågår är de underliggande principerna intakta. Varje teknik utförs enligt en bestämd metod, form, och ordningsföljd.

I Kodokan, judons äldsta och och mest betydelsefulla judoklubb, lär man ut följande kata:

 

  • Nage no Kata – Former av kast, från 1882
  • Katame no Kata – Former av grepp (på mattan), från 1884
  • Kime no Kata – Former för avgörande, från 1888
  • Kodokan Goshin Jutsu – Former av självförsvar, från 1956
  • Ju no Kata – Former för följsamhet, från 1887
  • Itsutsu no Kata – Fem former
  • Koshiki no Kata – Forntida försvarsformer
  • Seiryoku Zen´yo Kokumin Taiiku – Former för maximal effektivitet

 

De två första, Nage no Kata och Katame no Kata kallas Randori no Kata och är direkt kopplade till den normala tränings- och tävlingsverksamheten. Övriga kator är mera principiella eller baserade på historiska försvarstekniker.

Numera anordnas katatävlingar både nationellt och internationellt. I tävlingsprogrammet ingår de fem första katorna.

Foto: Magnus Nilsson.