Rapport från förbundsstyrelsens strategihelg 1-2 april

I helgen träffades förbundsstyrelsen i Nyköping för årets första strategihelg. Arbetet inleddes med presentation och genomgång av förbundets operativa organisation för förbundsstyrelsens nya ledamöter samt tillsättning av förbundsstyrelsens kontaktpersoner i arbetsgrupper och styrgrupper. Som kontaktperson för arbetsgruppen för dangradering samt styrgruppen för landslaget utsågs Pernilla Ribeiro Novais. Till styrgruppen för utbildning utsågs Gabriella Lörnbo och Roger Norman. Gabriella Lörnbo utsågs även till kontaktperson för arbetsgruppen för A-judo. Som ny kontaktperson för arbetsgruppen för idrottsmedicin utsågs Christian Borghesi.

 Därefter följde en genomgång av förbundets ekonomi av förbundskassör Kent Andersson. Det konstaterades att det ekonomiska läget är gott men att det finns en utmaning i att hitta nya och ökade intäkter i takt med att förbundet växer mot Vision 2030. Efter detta passade förbundsstyrelsen på att ta sig till Oxelösund för att titta på ungdomarna som tävlade på Sörmlandsträffen. Eftermiddagspasset ägnades sedan åt att under Malin Lignells ledning diskutera prio-områden för förbundsstyrelsen för åren 2023-2025. Till kvällens middag fick förbundsstyrelsen även sällskap av Jane Bridge som skulle hålla läger i Oxelösund på söndagen för över 120 deltagare.

Störst fokus under helgen fick handlingsplanen för 2023-2025 där förbundsstyrelsen diskuterade prioriterade områden och aktiviteter mot Vision 2030. Fokus för diskussionerna var utbildning för tränare, Judo4Balance, samt ökad digital närvaro och nya intäkter för klubbarna. Dagarna avslutades med att sätta agendan för förbundsstyrelsen under 2023.

Nästkommande ordinarie förbundsstyrelsemöte är inbokat den 27 april, detta möte ses förbundsstyrelsen digitalt.

/Christian Borghesi, ledamot i förbundsstyrelsen

Publicerat av: Ulrika Lingslunde.
Foto: Kristiina Pekkola