Om Svenska Judoförbundet

  1. Hem
  2. Om judo
  3. Om Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet är en medlemsstyrd organisation där de ca 160 medlemsklubbarna möts en gång per år i ett förbundsmöte för att besluta om förbundets verksamhet. Då väljs också en förbundsstyrelse (FS) som har till uppgift att förvalta och utveckla verksamheten. För den operativa verksamheten utser FS en organisation som för tillfället består av tre utskott (tävlingsutskottet, domarutskottet och instruktörsutskottet) samt flera projekt- och arbetsgrupper som jobbar inom specifika områden. Sammanlagt finns det över 20 000 medlemmar i vårt lands alla klubbar. Majoriteten av medlemmarna är mellan 7 och 12 år.

Svenska Judoförbundet verkar för att utvecklingen inom judo i Sverige ska gå framåt och har som syfte att främja medlemsklubbarnas verksamhet såväl som den nationella och internationella verksamheten. SJF arbetar för en jämställd judomiljö där alla som vill ska kunna delta. Fokus läggs idag på att motivera barn- och ungdomar att engagera sig i arbetet kring judomattan. Vi vill att ungdomar som inte fortsätter med en aktiv tävlingskarriär stannar kvar inom judoverksamheten och finner nya saker att jobba med, såsom arbete inom utskott, tävling och utbildning.

Förbundsstyrelsen väljs av förbundsmötet och har som uppdrag att följa den verksamhetsplan man beslutat om. Har du frågor eller synpunkter som du vill framföra till förbundsstyrelsen är du välkommen att skicka ett mejl till info@judo.se. Presentation av och kontaktuppgifter till alla i förbundsstyrelsen hittar du under “Kontakt” i menyn ovan.

Meny