Svenska judoförbundet tar initiativ för ökad falltrygghet för äldre. Genom projektet Judo4Balance vill vi bidra med ökad personlig trygghet hos den enskilda individen och samtidigt minska samhällets kostnader för fallolyckor. De professionellt framtagna falltrygghetsprogrammen består av balans- och styrketräning samt övningar som förbättrar kroppsuppfattningen och den fallteknik som lärs ut i judo.

Därför behövs träning i falltrygghet

Fallolyckor är ett av samhällets stora folkhälsoproblem. En av de mest utsatta grupperna är äldre. Fyra personer över 65 år dör varje dag i Sverige till följd av fallolyckor. Det vill vi ändra på!

Det som är unikt med judons fallträning är inte bara den naturliga styrke-, koordinations- och balansträning som den ger, utan att den också kan lindra de skadliga effekterna av de fall som inte går att förebygga utan ändå inträffar.

Med stigande ålder får vi sämre balans, långsammare muskler och blir svagare. Det gör att vi inte hinner parera om något plötsligt händer och har lättare att falla. Många som varit med om en fallolycka vittnar om hur rädslan för att falla igen har begränsat deras liv. Med rätt träning kan individen åter ta kontroll över sin kropp och stärka tilliten till sin egen förmåga”, förklarar Julia Hamilton, instruktör och konceptutvecklare för Judo4Balance.

Falltrygghet för äldre är en del av Svenska Judoförbundets fallpreventiva program Judo4Balance. På kursen får äldre lära sig att falla på ett säkert sätt för att öka tryggheten i vardagen. Genom att träna upp stryka, balans och kroppskontroll är det lättare att hinna parera och undvika att falla, och med rätt fallteknik minskas även risken att skada sig om ett fall ändå skulle ske.

Börja träna

Alla är välkomna till våra kurser i falltrygghet för äldre. Det behövs inte några förkunskaper utan träningen kan anpassas efter varje individs förmåga. Många deltagare vittnar om att träningen både bidrar till ökat välmående och trygghet i vardagen men också att de har väldigt roligt tillsammans på träningarna.

Kurser i falltrygghet för äldre anordnas på flera platser i Sverige. Alla våra kurser leds av licensierade judoinstruktörer som genomgått en specifik utbildning via Svenska Judoförbundet för att leda fallkurser.

Oftast är träningarna ca 45 minuter och pågår 1-2 gånger i veckan under 10-16 veckor. Det kostar ca 500-1200 kr för en kurs. Kurslängd, upplägg och pris kan dock variera mellan olika platser.

Kontakta din lokala judoklubb för att höra dig för om de erbjuder någon kurs i Falltrygghet för äldre på din ort.

Vad är Judo4Balance?

Judo4Balance är namnet på Svenska Judoförbundets preventiva träningsprogram för fallträning. Programmet är utvecklat av en expertgrupp bestående av en läkare, en arbetsterapeut och tre sjukgymnaster i samverkan med Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap vid Dalarnas Högskola. Samtliga i expertgruppen är judotränare med svart bälte.

I Judo4Balance ingår balans- och styrketräning samt övningar som förbättrar kroppsuppfattningen och den fallteknik som lärs ut i judo. Judo4Balance består av tre fallpreventiva program:

  • Falltrygghet för äldre
  • Fallkompetens i arbetslivet
  • Fallkunnighet för barn (7-12 år).

Målen med programmet är att bidra till att halvera antalet personer som behöver läkarvård varje år, att halvera antalet dödsfall p.g.a. fall samt att integrera fallkompetensträning i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att minska fall & fallskador.

För att försäkra oss om att vi når de högt ställda målen kommer Judo4Balance-programmen att följas av en forskargrupp från Högskolan Dalarna under ledning av professor Michail Tonkonogi.

Statistik om fallolyckor
  • 270 000 fallolyckor per år
  • 70 000 av dem kräver sjukhusvård
  • 1 600 dödsfall per år orsakas av en fallolycka
  • 25 miljarder per år kostar fallolyckorna samhället
  • 40 % av alla allvarliga arbetsplatsolyckor är en fallolycka
  • Ca 50 % av alla barn under 15 år faller någon gång så illa att det krävs läkarvård

Källor: MSB, Läkartidningen: 2019;116:FPDM och AFA Försäkring.

Kontakt

För allmänna frågor om Judo4Balance eller för att komma i kontakt med våra medarbetare som arbetar med konceptet vänligen gå till kontaktsidan.

Är du intresserad av att gå en kurs, vänligen kontakta judoklubbar i ditt område för att höra dig för om de erbjuder kurser i Judo4Balance. Kontaktlista judoklubbar.