Falltrygghetsträning på judoklubben IK Västra Mölndal. Film: Annika Krus.

Svenska Judoförbundet tar initiativ för ökad falltrygghet bland äldre. Projektet syftar till att minska personligt lidande och samhällets kostnader för fallolyckor. Falltrygghetsprogrammen består av balans- och styrketräning samt övningar som förbättrar kroppsuppfattningen och den fallteknik som lärs ut i judo.

Trots alla fallpreventiva metoder så kommer det att uppstå fall. Bara rädslan för att falla skapar fler fall än nödvändigt och en rädd människa spänner sig också och då blir fallet än hårdare och skadorna allvarligare, berättar SJF:s förbundsordförande Kristiina Pekkola.

Det som är unikt med judons fallträning är inte bara den naturliga styrke-, koordinations- och balansträning som den ger, utan att den också kan lindra de skadliga effekterna av de fall som inte går att förebygga utan ändå inträffar.

Judons fallträning gör den enskilde tryggare så att den kan slappna av och i många situationer återvinna sin balans, eller vrida sig och rulla ner mjukare om fallet inte kan undvikas.


Fallolyckor är ett av samhällets stora folkhälsoproblem
  • 270 000 fallolyckor per år
  • 70 000 av dem kräver sjukhusvård
  • 1 500 dödsfall per år orsakas av en fallolycka
  • 24-26 miljarder per år kostar fallolyckorna samhället
  • 40 % av alla allvarliga arbetsplatsolyckor är en fallolycka
  • ca 50 % av alla barn under 15 år faller någon gång så illa att det krävs läkarvård

Målet med falltrygghetsprogrammen är att minska antalet personer som behöver sjukhusvård på grund av fall från låg höjd med minst 50 % jämfört med grupper utan fallpreventiva insatser.

För att försäkra oss att vi når de högt ställda målen så kommer falltrygghetsprogrammen att följas av en forskargrupp från Högskolan Dalarna under ledning av professor Michail Tonkonogi.

Under våren 2018 så börjar Svenska Judoförbundet med att utbilda en del av de 600 licensierade judoinstruktörer som finns i Sverige till falltrygghetsledare som under hösten 2018 kommer att hjälpa så många som möjligt att klara sig bättre när vinterhalkan slår till och inte behöva ligga på sjukhus för att det blivit ett veck på mattan i vardagsrummet och att kunna ta sig upp och söka hjälp efter halkolyckan i badrummet.

Om du är intresserad av att veta mer om Svenska Judoförbundets falltrygghetsprogram eller vill veta var falltrygghetsgrupper kommer att starta under hösten 2018 så kan du ta kontakt med:

Karin Strömqvist Bååthe, projektledare, Svenska Judoförbundet: 0730-89 61 62karin.baathe@judo.se

Ett av tre olika fallpreventiva program

Falltrygghet för äldre är en del av tre olika fallpreventiva program som Svenska Judoförbundet utvecklar och sprider för att minska personligt lidande och samhällets kostnader i samband med fallolyckor. De andra två programmen är: Fallkompetens i svenskt arbetsliv i samarbete med AFA försäkring som riktar sig till vuxna i arbetslivet och Fallkunnighet för barn i skolan som riktar sig till barn 7-12 år.

Foto: Alf Tornberg
Meny