Judo som specialidrott på gymnasiet

Två olika möjligheter

Det finns två olika möjligheter att studera judo som specialidrottsämne på gymnasiet; Riksidrottsgymnasium (RIG) och Lokal idrottsutbildning i judo (LIU).

Riksidrottsgymnasium i judo (RIG)

RIG är den mest omfattande judoutbildningen för gymnasieelever och riktar sig till de ungdomar som har ambitioner att satsa mot internationell elit inom tävlingsjudon. RIG finns till för att underlätta kombinationen utbildning och elitidrott i en stimulerande idrottsmiljö för ungdomar med höga ambitioner. Utöver de ordinarie gymnasiestudierna omfattar RIG-utbildningen 600 poäng specialidrott inom kurserna idrottsspecialisering, tävlings- och träningslära samt idrottsledarskap. Utbildningen kan genomföras på tre eller fyra år där det senare ger möjligheter att anpassa kurser och studier med fler resor för läger och tävlingar.

Verksamheten vid RIG utvärderas och kvalitetssäkras varje år av Riksidrottsförbundet (RF) och har också ekonomiskt stöd från både RF och Svenska Judoförbundet (SJF). Det är RF som ställer upp de omfattande kraven för att få anordna en RIG-utbildning. RIG-utbildning är riksrekryterande och alla som antas till utbildningen är garanterade inackorderingsbidrag om de inte redan bor på studieorten. RIG judo finns på Lindeskolans Idrottscollege i Lindesberg, 4 mil norr om Örebro.

Målet med utbildningen är att eleverna ska utvecklas till starka och självständiga judoka med möjlighet att nå internationell elit inom tävlingsjudon. För att nå målet erbjuder RIG målinriktad elitträning inom judo i förstklassiga lokaler med välutbildade tränare. Den progressiva tränings- och studieplanen som följs kan ses i grova drag i bilden nedan. Eleverna erbjuds också stöttning i hela sin idrottssatsning: vid judoträning, fysträning, tävling ev. rehabilitering och även socialt. RIG samarbetar aktivt med såväl landslaget som SJFs elitcenter i Malmö, som ska vara den naturliga fortsättningen efter avslutade studier i Lindesberg.

Kontakt:

Ta gärna kontakt med någon av lärarna och tränarna på RIG om du har några frågor.
Kontaktuppgifter hittar du här.

Mer information:

Riksidrottsgymnasiets sajt med mer info hittar du här.

Lokal idrottsutbildning i judo

LIU är lokala idrottsalternativ där du kan välja till judo som specialidrott utöver de kurser som ingår i ditt program. Du kan inte läsa mer än 200 poäng specialidrott på en LIU och den är varken utvärderad eller kvalitetssäkrad och behöver inte ha någon elitinriktning utan du kan lära dig judo för att må bra och ha kul. LIU-utbildningar är inte riksrekryterande och du kan bara söka LIU i din hemkommun.

Meny