Förbundsstyrelsen

Kristiina Pekkola

Förbundsordförande / President

Förbundsordförande, ledamot i förbundsstyrelsen 1989-95, 2000-2004 och sedan 2009. E-post: kristiina.pekkola@judo.se, tel: +46 (0) 70-440 08 42.

Kent Andersson

Kassör / Treasurer, Vice Ordförande / Vice President

Vice ordförande och förbundskassör, medlem i förbundsstyrelsen 2006-2009 och sedan 2011. E-post: kent.andersson@judo.se, tel: +46 (0) 70-348 62 22.

Pernilla Ribeiro Novais

Vice Ordförande / Vice President

Kontaktperson för landslagsverksamheten och RIG. Medlem i förbundsstyrelse sedan 2023. E-post: pernilla.novais@judo.se, tel: +46 (0) 73-654 63 23.

Christian Borghesi

Ledamot / Board Member

Ansvarig för arbetsgrupperna domare, idrottsmedicin och tävlingar. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2021. E-post: christian.borghesi@judo.se.

Malin Lignell

Ledamot / Board Member

Ansvarig för arbetsgrupp kommunikation & IT. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2021. E-post: malin.lignell@judo.se.

Gabriella Lörnbo

Ledamot / Board Member

Ansvarig för arbetsgrupp a-judo samt ansvarig för styrgrupp utbildning tillsammans med Roger Norman. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2023. E-post: gabriella.lornbo@judo.se.

Roger Norman

Ledamot / Board Member

Ansvarig för styrgrupp utbildning tillsammans med Gabriella Lörnbo. Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2023. E-post: roger.norman@judo.se.

Förbundsstyrelsen, FS, är SJF:s högsta beslutande organ när inte förbundsmötet är samlat. FS sammanträder cirka 10 gånger per år varav drygt hälften av mötena sker digitalt och övriga är fysiska möten, ofta i samband med någon annan aktivitet. En del beslut fattas via förbundsstyrelsens slutna facebook-grupp och protokollförs sedan vid nästföljande ordinarie fs-möte. Varje ledamot i fs, förutom förbundsordföranden och förbundskassören är också särskilt ansvariga för något eller några av förbundets verksamhetsområden. FS arbete regleras genom den arbetsordning för förbundsstyrelsen som revideras årligen. Generalsekreteraren och verksamhetsutvecklaren är adjungerade till förbundsstyrelsen.