Kristiina Pekkola

Förbundsordförande / President

Ansvarig för Idrottslyftsfrågor Ledamot i förbundsstyrelsen 1989-95, 2000-2004 och sedan 2009 E-post: kristiina.pekkola@judo.se Tel: +46 (0) 70-440 08 42

Kent Andersson

Kassör / Treasurer, Vice Ordförande / Vice President

Ansvarig för Verksamhetsområde Elit Samordnare och ansvarig för IT-frågor Medlem i förbundsstyrelsen 2006-2009 och sedan 2011 E-post: kent.andersson@judo.se Tel: +46 (0) 70-348 62 22

Ida Lindgren

Vice Ordförande / Vice President

Ansvarig för Verksamhetsområde Medlemmar Ledamot i förbundsstyrelsen 2016 E-post: ida.lindgren@judo.se Tel: +46 (0)73 978 51 60

Michael Holm

Ledamot

Ansvarig för Verksamhetsområde Elit och Verksamhetsområde Tävling Ledamot i förbundsstyrelsen 2013-2016 IJF-B Domare E-post: michael.holm@judo.se

Eva Johansson

Ledamot

Ansvarig för verksamhetsområde Tävling och Verksamhetsområde Utbildning Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2016 E-post: eva.johansson@judo.se Tel: +46(0)733-361915

Johan Ericsson

Ledamot

Ansvarig för Verksamhetsområde Elit och Verksamhetsområde Utbildning Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2017 E-post: johan.ericsson@judo.se

Caroline Österman

Ledamot

Ansvarig för verksamhetsområde Medlemmar Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2019. E-post: Caroline.osterman@judo.se

Förbundsstyrelsen, FS, är SJF:s högsta beslutande organ när inte förbundsmötet är samlat. FS sammanträder ca 12-14 gånger per år varav drygt hälften av mötena sker via Skype och övriga är fysiska möten, ofta i samband med någon annan aktivitet. En del beslut fattas via fs slutna facebook-grupp och protokollförs sedan vid nästföljande ordinarie fs-möte. Varje ledamot i fs, förutom förbundsordföranden och förbundskassören är också särskilt ansvariga för två av SJF:s fem verksamhetsområden: Elit, Marknad och evenemang, Medlemmar, Tävling och Utbildning. FS arbete regleras genom den arbetsordning för förbundsstyrelsen som revideras årligen. Generalsekreteraren är föredragande i ärenden som handläggs av huvudkontoret och är adjungerad till förbundsstyrelsen.

I förbundsstyrelsens årshjul finns de viktigaste aktiviteterna från fs arbetsordning inlagda, men bara ett fåtal av fs-mötena eftersom de planeras in år för år.

Kan du inte se plandisc klicka här

Meny