Förbundsstyrelsen

Kristiina Pekkola

Förbundsordförande / President

Förbundsordförande, ledamot i förbundsstyrelsen 1989-95, 2000-2004 och sedan 2009. E-post: kristiina.pekkola@judo.se, tel: +46 (0) 70-440 08 42.

Kent Andersson

Kassör / Treasurer, Vice Ordförande / Vice President

Vice ordförande och förbundskassör, medlem i förbundsstyrelsen 2006-2009 och sedan 2011. E-post: kent.andersson@judo.se, tel: +46 (0) 70-348 62 22.

Ida Lindgren

Vice Ordförande / Vice President

Vice ordförande och ansvarig för arbetsgrupp för a-judo, ledamot i förbundsstyrelsen 2016. E-post: ida.lindgren@judo.se, tel: +46 (0)73 978 51 60.

Christian Borghesi

Ledamot / Board Member

Ansvarig för arbetsgrupperna för tävling och domare, ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2021. E-post: christian.borghesi@judo.se

Johan Ericsson De Ryst

Ledamot / Board Member

Ansvarig för arbetsgrupp för Idrottsmedicin och RIG-ansvarig på förbundet, medlem i förbundsstyrelsen sedan 2017. E-post: johan.ericsson@judo.se

Ida Lindgren

Ledamot / Board Member

Ansvarig för arbetsgrupp kommunikation & IT samt utbildning, ledamot i förbundsstyrelsen 2021. E-post: malin.lignell@judo.se

Förbundsstyrelsen, FS, är SJF:s högsta beslutande organ när inte förbundsmötet är samlat. FS sammanträder cirka 10 gånger per år varav drygt hälften av mötena sker digitalt och övriga är fysiska möten, ofta i samband med någon annan aktivitet. En del beslut fattas via förbundsstyrelsens slutna facebook-grupp och protokollförs sedan vid nästföljande ordinarie fs-möte. Varje ledamot i fs, förutom förbundsordföranden och förbundskassören är också särskilt ansvariga för något eller några av förbundets verksamhetsområden. FS arbete regleras genom den arbetsordning för förbundsstyrelsen som revideras årligen. Generalsekreteraren och verksamhetsutvecklaren är adjungerade till förbundsstyrelsen.

Meny