Förbundsstyrelse och valberedning

  1. Hem
  2. Kontakt
  3. Förbundsstyrelse och valberedning
Förbundsstyrelsen

Kristiina Pekkola

Förbundsordförande / President

Ansvarig för Idrottslyftsfrågor Ledamot i förbundsstyrelsen 1989-95, 2000-2004 och sedan 2009 E-post: kristiina.pekkola@judo.se Tel: +46 (0) 70-440 08 42

Kent Andersson

Kassör / Treasurer, Vice Ordförande / Vice President

Ansvarig för Verksamhetsområde Elit Samordnare och ansvarig för IT-frågor Medlem i förbundsstyrelsen 2006-2009 och sedan 2011 E-post: kent.andersson@judo.se Tel: +46 (0) 70-348 62 22

Ida Lindgren

Vice Ordförande / Vice President

Ansvarig för Verksamhetsområde Medlemmar Ledamot i förbundsstyrelsen 2016 E-post: ida.lindgren@judo.se Tel: +46 (0)73 978 51 60

Michael Holm

Ledamot

Ansvarig för Verksamhetsområde Elit och Verksamhetsområde Tävling Ledamot i förbundsstyrelsen 2013-2016 IJF-B Domare E-post: michael.holm@judo.se

Eva Johansson

Ledamot

Ansvarig för verksamhetsområde Tävling och Verksamhetsområde Utbildning Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2016 E-post: eva.johansson@judo.se Tel: +46(0)733-361915

Johan Ericsson De Ryst

Ledamot

Ansvarig för Verksamhetsområde Elit och Verksamhetsområde Utbildning Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2017 E-post: johan.ericsson@judo.se

Caroline Österman

Ledamot

Ansvarig för verksamhetsområde Medlemmar Ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2019. E-post: Caroline.osterman@judo.se

Förbundsstyrelsen, FS, är SJF:s högsta beslutande organ när inte förbundsmötet är samlat. FS sammanträder ca 12-14 gånger per år varav drygt hälften av mötena sker via Skype och övriga är fysiska möten, ofta i samband med någon annan aktivitet. En del beslut fattas via fs slutna facebook-grupp och protokollförs sedan vid nästföljande ordinarie fs-möte. Varje ledamot i fs, förutom förbundsordföranden och förbundskassören är också särskilt ansvariga för två av SJF:s fem verksamhetsområden: Elit, Marknad och evenemang, Medlemmar, Tävling och Utbildning. FS arbete regleras genom den arbetsordning för förbundsstyrelsen som revideras årligen. Generalsekreteraren är föredragande i ärenden som handläggs av huvudkontoret och är adjungerad till förbundsstyrelsen.

I förbundsstyrelsens årshjul finns de viktigaste aktiviteterna från fs arbetsordning inlagda, men bara ett fåtal av fs-mötena eftersom de planeras in år för år.

Kan du inte se plandisc klicka här

Valberedningen

Valberedningens huvuduppgift är att inför förbundsmötet lägga fram förslag till alla val som ska ske vid förbundsmötet – förbundsordförande eller förbundskassör, ledamöter till förbundsstyrelse, revisorer och revisorssuppleanter, samt disciplinnämnd.

Valberedningen har följande sammansättning inför Förbundsmötet 2021:

Björn Nyberg, Ordförande (Stockholm)
+46 (0)70-496 12 01
E-post: bjorn@judo.se

Annika Sandin, Ledamot (Luleå)
+46 (0)70-219 68 85
E-post: annika.sandin@judo.se

Malin Nordin, Ledamot (Göteborg)
E-post: malin.nordin@judo.se

Anders Bengtsson, Ledamot (Broby)
E-post: anders.bengtsson@judo.se

Ulf Sjulander, Ledamot (Tierp)
E-post: ulf.sjulander@judo.se

Hela Valberedningen nås även genom att maila till: valberedning@judo.se.

Meny