Fallprevention

  1. Hem
  2. Fallprevention

Tryck på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer.

Falltrygghet för äldre

Detta projekt syftar till att minska personligt lidande och samhällets kostnader för fallolyckor.

Fallkompetens i arbetslivet

Med Fallkompetens i arbetslivet ges arbetsgivare förutsättningar att öka fallkompetensen och förebygga fall genom ett preventivt träningsprogram.

Fallkunnighet för barn

Vi vill kunna rusta barn med viktiga färdigheter inför livet, och behöver hjälp.

För arrangerande klubbar

Här hittar du som arrangerande klubb information om hur du beställer material m.m.

Meny