Judo4Balance – lär dig falla säkert

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer.

Falltrygghet för äldre

Med Falltrygghet för äldre vill vi bidra med ökad personlig trygghet hos den enskilda individen och samtidigt minska samhällets kostnader för fallolyckor hos äldre.

Fallkompetens i arbetslivet

Med Fallkompetens i arbetslivet ges arbetsgivare förutsättningar att öka fallkompetensen och förebygga fall genom ett preventivt träningsprogram.

Fallkunnighet för barn

Vi vill kunna rusta barn med viktiga färdigheter inför livet, och behöver hjälp.