Valberedningens huvuduppgift är att inför förbundsmötet lägga fram förslag till alla val som ska ske vid förbundsmötet – förbundsordförande eller förbundskassör, ledamöter till förbundsstyrelse, revisorer och revisorssuppleanter, samt disciplinnämnd.

Valberedningen har följande sammansättning inför Förbundsmötet 2018:

Björn Nyberg, Ordförande (Stockholm)
+46 (0)70-496 12 01
E-post: bjorn@judo.se

Annika Sandin, ledamot (Luleå)
+46 (0)70-219 68 85
E-post: annika.sandin@judo.se

Mio Rodrigo Blomqvist, Ledamot (Göteborg)
+46 (0)70-835 93 40
E-post: mio.rodrigo-blomqvist@judo.se

Anders Bengtsson, Ledamot (Broby)
E-post: anders.bengtsson@judo.se

Patrik Wennerland, Ledamot (Åkersberga)
+46 (0)76-778 20 20
E-post: patrik.wennerland@judo.se

Hela Valberedningen nås även genom att maila till: valberedning@judo.se.

Meny