Valberedningens huvuduppgift är att inför förbundsmötet lägga fram förslag till alla val som ska ske vid förbundsmötet – förbundsordförande eller förbundskassör, ledamöter till förbundsstyrelse, revisorer och revisorssuppleanter, samt disciplinnämnd.

Valberedningens sammansättning inför förbundsmötet 2025

Malin Mällo

Ordförande (Säve)

E-post: malin.mallo@judo.se

Anders Bengtsson

Ledamot (Broby)

E-post: anders.bengtsson@judo.se

Helena Mellström

Ledamot

E-post: helena.mellstrom@judo.se

Annika Sandin

Ledamot (Luleå)

E-post: annika.sandin@judo.se

Ulf Sjulander

Ledamot (Tierp)

E-post: ulf.sjulander@judo.se

Hela valberedningen nås även genom att mejla till: valberedning@judo.se.