Kurs i fallkompetens. Foto: Karin Strömqvist Bååthe.

Här hittar du som arrangerande klubb information om hur du beställer tryckt material och diplom, hur du beställer pusselmatta samt hur du ansöker om ersättning för din kurs i fallkompetens i arbetslivet.

Beställning av tryckt material och diplom

Du kan beställa tryckt material och diplom för både Fallkompetens i arbetslivet och Falltrygghet för äldre från Svenska Judoförbundets huvudkontor. Materialet kan exempelvis användas vid fallkurser, prova-på-tillfällen eller vid informationsträffar. Materialet är kostnadsfritt att beställa.

Du beställer materialet här.

Beställning av pusselmatta

När ni fått godkänt att genomföra en fallkompetenskurs med ett företag som är försäkrat via AFA Försäkring samt har ett startdatum för kursen är det dags att beställa pusselmattor från SBI (om ni inte ska genomföra kursen i dojon).

Svenska Judoförbundet står så långt budgeten räcker för kostnaden av upp till 5 väskor med 6 mattor (1m x 1m x 40mm) i vardera, totalt 30 m² matta per klubb. Önskar ni beställa fler mattor och väskor än de som SJF bekostar går det bra men då står klubben för den kostnaden själv.

Ni hittar information om hur ni beställer mattorna här.

Observera att detta endast gäller för kurser i Fallkompetens i arbetslivet!

Ansök om ersättning för kurs i fallkompetens i arbetslivet

För varje fallkompetens-grupp (Fallkompetens i arbetslivet) kan klubben få en ersättning på 10 000 kronor från AFA Försäkringar via Svenska Judoförbundet (SJF).

Viktigt! För att kunna söka ersättning måste klubben eller företaget ha gjort en skriftlig intresseanmälan och fått den godkänd innan kursstart. Intresseanmälan görs här.

Mer information om hur du söker ersättningen hittar du här.

Observera att detta endast gäller för kurser i Fallkompetens i arbetslivet!

Meny