Informationen på denna sida uppdateras löpande

Plats och datum:
Förbundsmötet 2024 kommer att hållas lördagen den 2 mars med start kl 10.00 i Göteborg. Mer information kommer i kallelsen till förbundsmötet.

Handlingarna kommer, senast 16 februari 2024, finnas att läsa och/eller ladda ner från SJF:s publika dokumentbank här>>

Handlingarna från tidigare förbundsmöten finns att läsa och/eller ladda ner här>>

Frågor:
Eventuella frågor besvaras av Svenska Judoförbundet på telefon: 018-430 05 10 eller via mejl: info@judo.se

Välkomna till SJF:s förbundsmöte!

Förbundsstyrelsen

Motioner till förbundsmötet 2024

Den 2 mars 2024 hålls Svenska Judoförbundets förbundsmöte. Den som vill föreslå något till beslut på förbundsmötet behöver skicka in förslaget (motionen) till SJF:s kontor senast den 31 december 2023. Tänk på att förslaget behöver handla om någon större förändring som du önskar i SJF:s verksamhet, organisation, stadgar eller annat styrdokument (t ex tävlingsbestämmelser eller antidopningspolicy). Här hittar du några av de styrdokument som finns i SJF.

Mindre omfattande förslag som hanteras av arbetsgrupper eller projekt brukar i regel bara överlämnas av förbundsmötet till respektive enhet för handläggning. Motionerna till förbundsmötet måste komma från en judoklubb som är medlem i SJF. Om du som enskild judoutövare har ett förslag behöver du först lämna det till din judoklubbs styrelse så att styrelsen tar beslut om att ställa sig bakom ditt förslag och skicka in det till SJF. Motioner måste vara underskrivna och skickas med vanlig post eller epost till Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA eller info@judo.se. Läs mer om vad en motion är och vad den ska innehålla här>> 

Nyheter om förbundsmötet 2024