Informationen på denna sida uppdateras löpande

Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistrikts-förbund till 2024 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

Plats och datum:
Förbundsmötet 2024 hålls på Göteborgs Byggmästarförening, Ekmansgatan 1, Göteborg, lördagen den 2 mars 2024.

Program:
Fika kommer att finnas från kl 9.45.

9.45 – 10.30   Granskning av fullmakter och utlämnande av röstkort.

11.00 –           Förhandlingarna startar

Fullmakter:
Fullmakter kan lämnas vid fullmaktsgranskningen den 2 mars, se tidsprogram ovan.

Fullmakter som sänds till Servicekontoret, via mail: info@judo.se, eller via post: Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA, ska vara SJF tillhanda senast den 29 februari 2024.

Alla ombud måste lämna fullmakt, även om ombudet också är firmatecknare i föreningen!

Handlingar till förbundsmötet
Nu finns alla handlingar tillgängliga för att läsa och/eller ladda ner i SJF:s publika dokumentbank här>>

Den som vill ha handlingarna skickade per post måste begära det från Servicekontoret, info@judo.se, senast den 26 februari.

Handlingarna från tidigare förbundsmöten finns att läsa och/eller ladda ner här>>

Frågor
Eventuella frågor besvaras av Servicekontoret, tel: 018-430 05 10, eller via mejl: info@judo.se

Välkomna till SJF:s förbundsmöte!

Förbundsstyrelsen

Motioner till förbundsmötet 2024

Den 2 mars 2024 hålls Svenska Judoförbundets förbundsmöte. Den som vill föreslå något till beslut på förbundsmötet behöver skicka in förslaget (motionen) till SJF:s kontor senast den 31 december 2023. Tänk på att förslaget behöver handla om någon större förändring som du önskar i SJF:s verksamhet, organisation, stadgar eller annat styrdokument (t ex tävlingsbestämmelser eller antidopningspolicy). Här hittar du några av de styrdokument som finns i SJF.

Mindre omfattande förslag som hanteras av arbetsgrupper eller projekt brukar i regel bara överlämnas av förbundsmötet till respektive enhet för handläggning. Motionerna till förbundsmötet måste komma från en judoklubb som är medlem i SJF. Om du som enskild judoutövare har ett förslag behöver du först lämna det till din judoklubbs styrelse så att styrelsen tar beslut om att ställa sig bakom ditt förslag och skicka in det till SJF. Motioner måste vara underskrivna och skickas med vanlig post eller epost till Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA eller info@judo.se. Läs mer om vad en motion är och vad den ska innehålla här>> 

Nyheter om förbundsmötet 2024