Valberedningens förslag till förbundsmötet 2024

Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de olika styrelsemedlemmarna och närvarat vid styrelsemöten både fysiskt och digitalt. Vår bedömning är att styrelsen fungerar mycket väl och att styrelsens nuvarande sammansättning är tillfredsställande vad gäller erfarenhet och kompetens för att möta de behov som krävs för att förverkliga Vision 2030. Som en del i detta arbete har styrelsens fokus under det gångna året varit att bredda verksamheten och öka antalet anställda för att skapa förutsättningar för mer verksamhet på dagtid.

I vårt arbete med att hitta och nominera lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen har vi beaktat att Gabriella Lörnbo och Roger Norman vid förra förbundsmötet tillsattes via fyllnadsval och vill ge dem möjlighet att fortsätta bidra på det positiva sätt som de gjort under det gångna året under en hel mandatperiod.

Valberedningen vill tacka för intresset att bidra till svensk judo genom de nomineringar som inkommit. Valberedningen arbetar långsiktigt och ser framför allt ett kommande behov av ledamöter som har kompetens och erfarenhet av att arbeta med ekonomi och organisation på strategisk nivå.

Styrelsens sammansättning inför förbundsmötet 2024:

Ordförande:Kristiina PekkolaVald till 2025
Kassör/ vice ordf:Kent AnderssonStäller upp för omval till 2026
Vice ordförande:Pernilla Ribeiro NovaisVald till 2025
Ledamot:Malin LignellVald till 2025
Ledamot:Christian BorghesiVald till 2025
Ledamot:Gabriella LörnboStäller upp för omval till 2026
Ledamot:Roger NormanStäller upp för omval till 2026

Valberedningens förslag till förbundsmötet 2024
Sveriges föreningar och distrikt ska på förbundsmötet 2024 välja kassör och två (2) ledamöter. Samtliga styrelseposter väljs på två år.

Valberedningens förslag till kassör:

Förbundskassör:Kent Andersson, Lidingöomval till 2026

Valberedningens förslag till ledamöter i förbundsstyrelsen:

Ledamot:Gabriella Lörnbo, Lerumomval till 2026
Ledamot:Roger Norman, Skutskäromval till 2026

Kort om de föreslagna ledamöterna:

Kent Andersson har innehaft förtroendeuppdraget som förbundskassör i hela 18 år och uppvisat ett fantastiskt engagemang och besitter en unik kompetens och erfarenhet för uppdraget.

Gabriella Lörnbo, tidigare mångårig ordförande samt ledamot i Göteborgs Judoförbund samt var ledamot i tävlingsutskottet fram till 2022 och är en av de drivande inom Judo 5 Göteborg. I sin roll som VD på Göteborgs Byggmästareförening sitter hon med i flertalet ledningsgrupper för utbildningar på yrkeshögskole- och högskolenivå. Tidigare arbetade Gabriella främst med sälj-, marknadsföring och kursansvar. Gabriellas ansvarsområde i styrelsen är utbildning och A-judo samt sitter i styrgruppen för Judo4Balance.

Roger Norman har varit ordförande i Gävle Judoklubb fram till 2021 och har mångårig erfarenhet av ideella styrelser inom andra idrotter. Är fortsatt aktiv som tränare och tävlande, bl.a. på veterantävlingar. Vid sidan om idrotten har Roger en mångårig erfarenhet av ledande befattningar och har haft personalansvar för organisationer med upp till 620 anställda. Roger arbetar idag som trafikchef. Rogers ansvarsområde i styrelsen är utbildning.

Enligt stadgarna ska valberedningen även tillkännage vilka andra kandidater som blivit nominerade som ledamöter till förbundsstyrelsen och tackat ja till att ställa upp om de blir valda. Emil Mattsson har nominerats av Stockholms Judoklubb och Linn Sundfors har nominerats av Värmland Örebro Judoförbund.

Övriga val
Utöver val till förbundsstyrelsen ska valberedningen också nominera kandidater till revisor och revisorssuppleant. Dessutom ingår att nominera kandidater till Svenska Judoförbundets disciplinnämnd.

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter:

Revisor (aukt.):Håkan Andersson, Baker Tilly Stint ABomval till 2025
Revisor:Marko Ahola, Tyresöomval till 2025

Valberedningens förslag till revisorssuppleanter:

Revisorssuppl. (aukt.):Per Strömberg, Baker Tilly Stint ABomval till 2025
Revisorssuppleant:Annika Krus, Hindåsomval till 2025

Ordförande i disciplinnämnden:

Ordförande:Michael Holm, ÄlvsjöVald till 2026

Valberedningens förslag till ledamöter i disciplinnämnden:

Ledamot:Erik Sjulander, TierpVald till 2025
Ledamot:Agneta Nyvall, BorlängeVald till 2025
Ledamot:Per Sahlqvist, StockholmOmval till 2026
Ledamot:Eddy Åberg, DalbyOmval till 2026

Valberedningen inför förbundsmötet 2024
Malin Nordin, Billdal (ordförande)
Anders Bengtsson, Broby
Annika Sandin, Luleå
Ulf Sjulander, Tierp
Helena Mellström, Hägersten