Valberedningen söker kandidater

Inför förbundsmötet 2 mars 2024 söker valberedningen kandidater. Valberedningen arbetar löpande under året med att hitta och intervjua kandidater. Vi arbetar på uppdrag av medlemmarna, klubbarna och distrikten och vi behöver därför er hjälp att få in bra förslag som vi kan utvärdera.

Svensk judo har de senaste åren gjort en rejäl resa där vi idag är ett av de mer tongivande förbunden inom Riksidrottsförbundet (RF) och har även ett gott renommé inom EJU och IJF. Vi har idag 21 000 medlemmar och drygt 180 dojos i hela landet. I vår antagna vision 2030 har vi ambitionen att fortsätta växa i såväl antal tränande, som dojos och inte minst när det gäller mästerskapsmedaljer. Styrelsens uppdrag är därför än mer viktigt när det gäller att förverkliga visionen, ta fram handlingsplaner och hantera frågor rörande ekonomin. Styrelsen jobbar därför på ett övergripande och strategiskt plan.

Vid förbundsmötet 2024 kommer följande val att hållas, val till: förbundskassör, två ledamöter till förbundsstyrelsen, två revisorer och revisorssuppleanter och två ledamöter i disciplinnämnden. 

Du som vet med dig att du vill bidra på strategisk nivå för svensk judo – välkommen att höra av dig till oss! Eller har du förslag på personer vi borde prata med? Mejla valberedningen@judo.se och tipsa! 

Förslag på kandidater till val på förbundsmötet ska vara valberedningen tillhanda senast den 20 januari 2024.

Tack på förhand,


Valberedningen Svenska Judoförbundet
Malin Nordin, Billdal (ordförande)
Anders Bengtsson, Broby
Annika Sandin, Luleå
Ulf Sjulander, Tierp
Helena Mellström, Hägersten