Det viktigaste från förbundsmötet 2024

Lördagen den 2 mars genomfördes Svenska Judoförbundets förbundsmöte 2024 på Göteborgs Byggmästareförening i Göteborg. Totalt deltog 30 personer.

Vid mötet var 13 föreningar och 4 distrikt representerade och röstlängden fastställdes till 37 röster. Till mötesordförande valdes Robert Casselbrant, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, och till mötessekreterare valdes Ulrika Lingslunde, generalsekreterare Svenska Judoförbundet. Björn Nyberg, Frövi JK, och Marcello Ribeiro Novais, Stockholmspolisens IF JK, valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.


Här är de viktigaste punkterna som beslutades under mötet:

  • Verksamhetsberättelsen för 2023 godkändes.
  • Förvaltningsberättelsen för 2023 godkändes.
  • Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
  • Medlemsavgifterna för 2025 höjdes enligt förbundsstyrelsens förslag.
  • Förbundsstyrelsens förslag om stadgeändringar bifölls.
  • Kent Andersson omvaldes som förbundskassör för en tid på två år.
  • Gabriella Lörnbo och Roger Norman omvaldes som ledamöter för en tid av två år.
  • Malin Mällo valdes till ordförande i valberedningen för en tid av ett år.

Svenska Judoförbundet vill rikta ett stort tack till den avgående ordförande i valberedningen, Malin Nordin, samt de som valt att avsluta sina uppdrag som gruppledare och ansvariga i våra arbetsgrupper och med speciella uppdrag, Anders Karlsson, Markus Stenman och Tomas Rundqvist, för deras mångåriga arbete för svensk judo.

Här hittar du alla dokument som härrör förbundsmötet 2024, både handlingarna inför mötet samt protokollet från mötet (så snart det är justerat och klart).

Skribent: Ulrika Lingslunde
Foto: Alf Tornberg och Ulrika Lingslunde