Handlingar till förbundsmötet 2024

Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistrikts-förbund till 2024 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

Nu finns alla handlingar tillgängliga för att läsa och/eller ladda ner i SJF:s publika dokumentbank: Länk till handlingarna

Plats och datum:
Förbundsmötet 2024 hålls på Göteborgs Byggmästarförening, Ekmansgatan 1, Göteborg, lördagen den 2 mars 2024.

Program:
Fika kommer att finnas från kl 9.45.

9.45 – 10.30   Granskning av fullmakter och utlämnande av röstkort.

11.00 –           Förhandlingarna startar

Fullmakter:
Fullmakter kan lämnas vid fullmaktsgranskningen den 2 mars, se tidsprogram ovan.

Fullmakter som sänds till Servicekontoret, via mail: info@judo.se, eller via post: Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA, ska vara SJF tillhanda senast den 29 februari 2024.

Alla ombud måste lämna fullmakt, även om ombudet också är firmatecknare i föreningen!

Handlingarna till förbundsmötet:
Direktlänk till handlingarna>>. 

Den som vill ha handlingarna skickade per post måste begära det från Servicekontoret, info@judo.se, senast den 26 februari.

Handlingarna från tidigare förbundsmöten finns att läsa och/eller ladda ner här>>

Frågor:
Eventuella frågor besvaras av Svenska Judoförbundet på telefon: 018-430 05 10 eller via mejl: info@judo.se

Välkomna till SJF:s förbundsmöte!

Förbundsstyrelsen