Handlingar till Förbundsmötet 2019

Nu finns alla handlingar till SJF:s förbundsmöte den 2 mars 2019 tillgängliga.

Länk till dokumentbanken och handlingarna till 2019 års förbundsmöte.

Den som vill ha handlingarna skickade per post måste begära det från huvudkontoret, info@judo.se, senast den 22 februari 2019.

Läs mer om förbundsmötet här på hemsidan: Länk till sidan om förbundsmötet 2019.

Plats och datum för Förbundsmötet:
Förbundsmötet 2019 hålls på Hotell Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm, lördagen den 2 mars 2019.

Program:
Fika kommer att finnas från kl 9.45.
9.45 – 10.30   Granskning av fullmakter och utlämnande av röstkort.
11.00 –           Förhandlingarna startar

Foto: Alf Tornberg

Fullmakter:
Fullmakter kan lämnas vid fullmaktsgranskningen den 2 mars, se tidsprogram ovan.

Fullmakter som sänds till huvudkontoret, via mail: info@judo.se, eller via post: Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA, ska vara SJF tillhanda senast den 28 februari 2019.

Alla ombud måste lämna fullmakt, även om ombudet också är firmatecknare i föreningen!

Bidrag för deltagande
Observera att det finns möjlighet att söka bidrag för deltagande på förbundsmötet 2019 genom Demokratilyftet om föreningen deltar med både en man och en kvinna och en av dem är under 25 år.

Logi
Logi på Hotell Scandic Continental bokas på egen hand direkt till hotellet, via hotellets hemsida: www.scandichotels.se

Frågor
Eventuella frågor besvaras av huvudkontoret, tel: 018-430 05 10,
eller via mejl: info@judo.se

Välkomna till SJF:s förbundsmöte!

Förbundsstyrelsen

Foto: Alf Tornberg