Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistriktsförbund till 2019 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

Förbundsmötet hålls på Hotell Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm, lördagen den 2 mars 2019, med start klockan 11.00. Kallelse till förbundsmötet hittar du i SJF:s publika dokumentbank.

Samtliga ombud behöver lämna fullmakt innan förhandlingarna börjar och senast kl 10.30. Om fullmakten inte presenteras i original vid registreringen inför förbundsmötet ska den vara SJF:s huvudkontor tillhanda senast den 28 februari 2019.

Handlingarna till förbundsmötet finns tillgängliga i SJF:s publika dokumentbank via hemsidan www.judo.se från och med den 14 februari, eller direkt via denna länk: Handlingar till Förbundsmötet 2019. Den som vill ha handlingarna utskrivna och skickade till sig måste kontakta kansliet, tel: 018-430 05 10 eller epost: info@judo.se, senast den 22 februari 2019.

Observera att det finns möjlighet att söka bidrag för deltagande på förbundsmötet 2019 genom Demokratilyftet om föreningen deltag med både en man och en kvinna och en av dem är under 25 år.

Välkommen till årets förbundsmöte!

/Förbundsstyrelsen

Länk till kallelse, dagordning, fullmaktsblankett och alla andra handlingar till förbundsmötet i dokumentbanken

Meny