Nytt bidrag till klubbar för satsningar på judo i segregerade områden

Nu finns det möjlighet för föreningar att söka bidrag för idrott i segregerade områden. Syftet med stödet är att stärka befintliga idrottsföreningar i socioekonomiskt svaga områden (segregerade områden) i struktur, ledarskap och närvaro, rekrytera och utbilda ledare samt utveckla och utforma idrottsverksamhet för att tillgängliggöra föreningsidrotten för fler.

Stödet gäller enbart:

 • till verksamhet för barn och unga i åldern 8–16 år.
 • för verksamhet som sker i de angivna områdena.

Medel får användas för att bland annat: 

 • Rekrytera och utbilda ledare inom ämnet. 
 • Stärka strukturen i förening.
 • Sänka socioekonomiska trösklar. Exempelvis genom prova på eller öppen verksamhet i områdena och köpa in lånedräkter och/eller pusselmattor för att komma ut i områdena. 
 • Samarbete med annan förening/verksamhet i områdena för utbyte under aktiviteter/evenemang.
 • Informationsträffar med vårdnadshavare eller andra föreningar/verksamheter i områdena.
 • Tjejsatsning, uppstart av judo för tjejer i områdena. 
 • Övriga satsningar inom ramen för Projektstöd IF Barn & ungdom med fokus segregerade områden.

Medel får INTE användas till:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger. 
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet. 
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.

Maximalt belopp: 6000kr

Det här gäller:

 • Klubbar ansöker om bidraget via klubbens IdrottOnline – Idrottsmedel – Projektstöd IF Barn & ungdomsidrott 2024. Ytterligare instruktioner och lathundar finns här.
 • Bidragsansökan ska vara inskickad in innan en aktivitet/projekt startas upp.
 • Stödet måste utnyttjas för aktiviteter som genomförs under 2024.
 • Sista ansökningsdag 30 november. 
 • Genomförda projekt ska återrapporteras senast 1 månad efter avsatt slutdatum. Ytterligare instruktioner och lathundar finns här.
 • Ytterligare krav kopplat till Projektstöd IF.

Vid frågor angående bidraget eller ansökningsförfarandet, kontakta Klara Rönnebrand klara.ronnebrand@judo.se

Text: Klara Rönnebrand
Foto: Magnus Nilsson