Judo4Balance på Almedalen

Från prat till verkstad – Tillsammans kan vi minska de vanligaste arbetsolyckorna i Sverige!

Under ett uppmärksammat seminarium på Almedalsveckan anordnat av Social Venture Network där företrädare for AFA Försäkring, Addera Hållbar HR, Högskolan Dalarna och Svenska Judoförbundet deltog. Där diskuterades varför och hur man skulle kunna införa det evidensbaserade träningsprogrammet Judo4Balance på jobbet som både syftar till att minska riskfaktorer för att ramla (såsom dålig balans och styrka)  och lära ut fallteknik när fallet väl är ett faktum.

Kunde du inte se seminariet live kan du se det via länken nedan:

Visste du att fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan? Enligt Afa försäkring så faller ca 8000 personer årligen så illa på jobbet att de måste sjukskrivas. Vilket förutom det personliga lidandet också orsakar stora kostnader för både individen, arbetsgivaren och samhället. Fall i samma nivå dvs. på golvet eller marken på grund av att man halkar eller snubblar är den vanligaste fallolyckan. Äldre arbetstagare över 55 år har mer än en fördubblad risk att skada sig i en fallolycka jämfört med snittet uppger Frida Winnerstig, AFA Försäkring. 

Högskolan Dalarna har forskat på effekterna av Judo4balance som är ett 10-veckors träningsprogram där deltagarna tränar: balans, styrka och fallteknik 45 -60 minuter i veckan. Forskaren Karin Strömqvist Bååthe konstaterar att: ”studierna visar att på 10 veckor så får majoriteten av deltagarna bättre balans, styrka och kan lära sig grundläggande fallteknik”.

Vad är det då som gör att inte fler arbetsgivare har anammat konceptet? Enligt HR-experten Greta Högberg så behöver dessa nya rön och Judo4Balance inkorporeras i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett sätt att förebygga risker.

Vi inom Svensk Judo är redo att hjälpa företag och organisationer var Kent M Andersson (kassör, Svenska Judoförbundet) budskap. Svenska Judoförbundet har redan över 200 licensierade fallinstruktörer runt om i Sveriges. Tillsammans kan vi hjälpa till att minska skadeverkningarna av fall i arbetslivet och samtidigt minska kostnaden för samhället, organisationerna och individerna.  

Text: Kent M. Andersson
Foto: Staffan Enström