Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistriktsförbund till 2021 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

Nu finns alla handlingar till Förbundsmötet 2021 tillgängliga i SJF:s publika dokumentbank, de nås direkt via denna länk: Handlingar till Förbundsmötet 2021.

Förbundsmötet hålls i den digitala mötesplattformen Easymeet, lördagen den 6 mars 2021, med start klockan 10.00. Anslutning till mötet kommer att kunna ske från kl 08.30. Kallelse till förbundsmötet hittar du i SJF:s publika dokumentbank.

Samtliga ombud behöver skicka in en undertecknad fullmakt senast söndagen den 28 februari kl 23.59, eller via post till huvudkontoret som delas ut till SJF senast den 1 mars. Fullmakter som presenteras senare än ovanstående datum kan godkännas, men registrering och inloggning till mötesplattformen kan inte garanteras vid försenad fullmakt.

Handlingarna till förbundsmötet finns tillgängliga i SJF:s publika dokumentbank via hemsidan www.judo.se, eller direkt via denna länk: Handlingar till Förbundsmötet 2021 senast den 19 februari. Den som vill ha handlingarna utskrivna och skickade till sig måste kontakta huvudkontoret, tel: 018-430 05 10 eller epost: info@judo.se, senast den 28 februari 2021.

Välkommen till årets förbundsmöte!

/Förbundsstyrelsen

Länk till kallelse, dagordning, fullmaktsblankett och alla andra handlingar till förbundsmötet i dokumentbanken

Meny