Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistriktsförbund till 2020 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

Förbundsmötet hålls på Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 Göteborg, lördagen den 7 mars 2020, med start klockan 11.00. Kallelse till förbundsmötet hittar du i SJF:s publika dokumentbank.

Samtliga ombud behöver lämna fullmakt innan förhandlingarna börjar och senast kl 10.30. Om fullmakten inte presenteras i original vid registreringen inför förbundsmötet ska den vara SJF:s huvudkontor tillhanda senast den 5 mars 2020.

Handlingarna till förbundsmötet finns nu tillgängliga i SJF:s publika dokumentbank via hemsidan www.judo.se, eller direkt via denna länk: Handlingar till Förbundsmötet 2020. Den som vill ha handlingarna utskrivna och skickade till sig måste kontakta huvudkontoret, tel: 018-430 05 10 eller epost: info@judo.se, senast den 28 februari 2020.

Observera att det finns möjlighet att söka bidrag för deltagande på förbundsmötet 2020 genom Demokratilyftet om föreningen deltar med både en man och en kvinna och minst en av dem är under 25 år.

Välkommen till årets förbundsmöte!

/Förbundsstyrelsen

Länk till kallelse, dagordning, fullmaktsblankett och alla andra handlingar till förbundsmötet i dokumentbanken

Meny