Vårens medlemsregistrering

Kom ihåg att registrera era medlemmar i IdrottOnline senast den 28 februari. Stadgarna föreskriver att alla klubbar ska registrera sina medlemmar minst två gånger per år, den sista februari och den sista september.  Det ni behöver göra är att rensa ut alla medlemmar som inte finns kvar inom föreningen längre samt lägga till de nytillkomna…
Meny