Vårens medlemsregistrering

Kom ihåg att registrera era medlemmar i IdrottOnline senast den 28 februari. Stadgarna föreskriver att alla klubbar ska registrera sina medlemmar minst två gånger per år, den sista februari och den sista september. 

Det ni behöver göra är att rensa ut alla medlemmar som inte finns kvar inom föreningen längre samt lägga till de nytillkomna medlemmarna.
Kom ihåg att inga automatiska överföringar av medlemsregistret görs från andra system (t.ex. er som använder Sportadmin). Medlemsregistreringen är dessutom inte samma uppgift som årsrapporten på IdrottOnline.

Om klubben inte registrerar era medlemmar i ert medlemsregister i IdrottOnline före den 28 februari så riskerar ni att förlora rätten att delta i arrangemang som anordnas av SJF (tävlingar, graderingar, utbildningar m.m.) tills det är åtgärdat.

Behöver ni hjälp eller har några frågor, ta kontakt med servicekontoret.
Ni når oss via mail info@judo.se eller på telefon 018-430 05 10.
Ni kan också ta hjälp av IdrottOnlines Lathund.

Tveka inte att ta kontakt, vi kan hjälpa till.

/Servicekontoret SJF

Foto: Adobe Stock