Vårens medlemsregistrering

Kom ihåg att registrera era medlemmar i IdrottOnline senast den 28 februari. Stadgarna föreskriver att alla klubbar ska registrera sina medlemmar minst två gånger per år, den sista februari och den sista september. 

Det ni behöver göra är att rensa ut alla medlemmar som inte finns kvar inom föreningen längre samt lägga till de nytillkomna medlemmarna.

Om ni inte registrerar era medlemmar i ert medlemsregister i IdrottOnline före den 28 februari så riskerar ni att förlora rätten att delta i arrangemang som anordnas av SJF (tävlingar, graderingar, utbildningar mm).

Behöver ni hjälp eller har några frågor, ta kontakt med huvudkontoret.
Ni når oss via mail info@judo.se eller på telefon 018-430 05 10.
Ni kan också ta hjälp av IdrottOnline. Använd länken nedan:
http://idrottonline.se/servicecenter – !/category/1000128885

Tveka inte att ta kontakt, vi kan hjälpa till.

/Huvudkontoret SJF