Besvara enkäten om hur jämställda, inkluderande och trygga vi är i svensk judo

Under 2023 kommer Svenska Judoförbundet (SJF) att trappa upp arbetet inom inkludering, jämställdhet och trygghet. En trygg, jämställd och inkluderande judomiljö är viktig för att alla aktiva, vårdnadshavare, ledare m.fl. ska kunna känna sig välkomna, trivas och utvecklas som judoka och människor. Som en del i detta arbete vill SJF göra en kartläggning över nuläget där vill vi ha era inspel och tankar om hur ni upplever klubbmiljöerna runt om i Judosverige.

Era tankar, åsikter och erfarenheter är betydelsefulla för oss i arbetet med att stötta våra föreningar på bästa sätt. Vi är därför enormt tacksamma om ni tar dessa (ca 10-15) minuter till att svara på frågor som rör judomiljön. Svaren kommer att bli en viktig pusselbit i det vidare arbetet inom jämställdhet, inkludering och trygghet som pågår just nu.

Alla som har någon slags tillhörighet till en judoklubb i dagsläget är välkomna att besvara enkäten, oavsett om du är aktiv, ledare, förtroendevald, vårdnadshavare eller har något annat uppdrag i föreningen. Enkäten är helt anonym och önskas besvaras senast den 21 maj.

Här hittar du länken till enkäten: Hur jämställda, inkluderande och trygga är vi i svensk judo?

Läs mer om förbundets arbete med inkludering, jämställdhet och trygghet här>> 

Skribent: Klara Rönnebrand
Bild: Magnus Nilsson