Motioner till förbundsmötet 2022

Förbundsmötet 2022 kommer att genomföras den 5 mars. Om du vill ställa några förslag till förbundsmötet 2022 ska motionerna vara Svenska Judoförbundet tillhanda senast 31 december 2021. Motionerna kan antingen skickas per post eller via e-post. Se adresser nedan.

Läs mer om förbundsmötet 2022 här>>

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en medlem (i det här fallet en förening) till förbundsmötet. Förslaget kan vara nästan vad som helst som berör judo på nationell nivå. Det kan till exempel vara förslag på ändringar av stadgarna, förslag på ny eller annan verksamhet eller andra större förändringar i till exempel bestämmelser eller verksamheten. Men tänk på att förslaget bör vara en fråga som är tillräckligt omfattande för att behandlas av ett förbundsmöte, mindre omfattande förslag lämnas ofta vidare av ett förbundsmöte utan beslut till det utskott eller den arbetsgrupp som hanterar respektive fråga.

Vem får lämna in en motion?

Alla klubbar och distriktsförbund som är anslutna till Svenska Judoförbundet får lämna in motioner till förbundsmötet. Om en enskild medlem vill driva en fråga måste frågan först behandlas och godkännas på årsmöte, medlemsmöte eller styrelsemöte i den enskilde medlemmens förening.

Normalt är det föreningens ordförande eller firmatecknare som undertecknar motionen.

Vad ska en motion innehålla?

En motion måste innehålla följande tre delar:
– En kort beskrivning av det problem som förslaget ska lösa
– Argument för förslaget
– Förslaget utformat i en eller flera ”att-satser”.

Exempel på förslag utformat i ”att-satser”:
Vi föreslår:
– att förbundsstyrelsen ska…
– att bestämmelserna för… ändras till följande lydelse…

Vart ska motionen skickas?

Motionen skickas antingen per post eller e-post till:

Svenska Judoförbundet
Edith Södergrans Gata 7
754 60 Uppsala

E-post: info@judo.se

Bilder: Adobe Stock.