Informationen på denna sida uppdateras löpande

Valberedningen önskar förslag

Vid förbundsmötet 2022 kommer följande val att hållas, val till: förbundskassör, två ledamöter till förbundsstyrelsen, två revisorer och revisorssuppleanter och två ledamöter i disciplinnämnden. Om du vill föreslå någon person till något av dessa val ska du lämna förslaget till valberedningen genom att maila till valberedningen@judo.se. Valberedningen kommer att komma ut med separat information om vilka som ställer upp för omval. Förslag på kandidater till val på förbundsmötet ska vara valberedningen tillhanda senast den 25 januari 2022.

Motioner till förbundsmötet 2022

Den 5 mars 2022 hålls Svenska Judoförbundets förbundsmöte. Den som vill föreslå något till beslut på förbundsmötet behöver skicka in förslaget (motionen) till SJF:s kontor senast den 31 december 2021. Tänk på att förslaget behöver handla om någon större förändring som du önskar i SJF:s verksamhet, organisation, stadgar eller annat styrdokument (t ex tävlingsbestämmelser eller antidopningspolicy). Här hittar du några av de styrdokument som finns i SJF. Mindre omfattande förslag som hanteras av utskott, arbetsgrupp eller projekt brukar i regel bara överlämnas av förbundsmötet till respektive enhet för handläggning. Motionerna till förbundsmötet måste komma från en judoklubb som är medlem i SJF. Om du som enskild judoutövare har ett förslag behöver du först lämna det till din judoklubbs styrelse så att styrelsen tar beslut om att ställa sig bakom ditt förslag och skicka in det till SJF. Motioner måste vara underskrivna och skickas med vanlig post eller epost till Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA eller info@judo.se. Läs mer om vad en motion är och vad den ska innehålla här>> 

Meny