Informationen på denna sida uppdateras löpande

Härmed kallas ombud för medlemsföreningar och judodistrikts-förbund till 2022 års förbundsmöte för Svenska Judoförbundet.

Handlingarna finns nu att läsa och/eller ladda ner från SJF:s publika dokumentbank här>>

 

Plattform och datum:
Förbundsmötet 2022 kommer att hållas lördagen den 5 mars med start kl 10.00 i den digitala mötesplattformen Easymeet.

För att delta som ombud, uppdragstagare (valberedning, disciplinnämnd, förbundsstyrelse, revisor eller anställd) eller åhörare krävs anmälan via mejl: info@judo.se i förväg.

Senast söndag den 27 februari kl 23.59 behöver vi få din anmälan.

Program:
08.30             Plattformen öppnas för anslutning/inloggning

10.00 –           Förhandlingarna startar

Fullmakter för ombud:
Fullmakter för ombud med rösträtt ska skickas in via mejl: info@judo.se (senast söndag den 27 februari kl 23.59) eller via post: Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA, (senast utdelad till SJF måndagen den 28 februari). Fullmakter som presenteras senare än ovanstående datum kan godkännas, men registrering och inloggning till mötesplattformen kan inte garanteras vid försenad fullmakt. Alla ombud måste skicka in en undertecknad fullmakt i förväg, även om ombudet också är firmatecknare i föreningen!

Övriga som önskar delta på förbundsmötet måste anmäla sig via mejl till info@judo.se oavsett i vilken av nedanstående roller man deltar:

– Förtroendevalda som har förslagsrätt och yttranderätt

– Av förbundsstyrelsen utsedda funktionärer och kandidater till val som har yttranderätt

– Övriga åhörare som kan delta utan yttrande-, förslags- eller rösträtt.

Länk för att ansluta till förbundsmötet skickas ut via mail till epostadress angiven på fullmakt eller i anmälan till förbundsmötet senast på onsdag den 2 mars.

Handlingarna till förbundsmötet:
Direktlänk till handlingarna>>. Vill man få handlingarna hemskickade per post kontaktar man info@judo.se, senast den 21 februari.

 Frågor:
Eventuella frågor besvaras av Svenska Judoförbundet på telefon: 018-430 05 10 eller via mejl: info@judo.se

Välkomna till SJF:s förbundsmöte!

Förbundsstyrelsen

Valberedningens förslag till förbundsmötet 2022

Läs valberedningens förslag här>>

Valberedningen önskar förslag

Vid förbundsmötet 2022 kommer följande val att hållas, val till: förbundskassör, två ledamöter till förbundsstyrelsen, två revisorer och revisorssuppleanter och två ledamöter i disciplinnämnden. Om du vill föreslå någon person till något av dessa val ska du lämna förslaget till valberedningen genom att maila till valberedningen@judo.se. Valberedningen kommer att komma ut med separat information om vilka som ställer upp för omval. Förslag på kandidater till val på förbundsmötet ska vara valberedningen tillhanda senast den 25 januari 2022.

Motioner till förbundsmötet 2022

Den 5 mars 2022 hålls Svenska Judoförbundets förbundsmöte. Den som vill föreslå något till beslut på förbundsmötet behöver skicka in förslaget (motionen) till SJF:s kontor senast den 31 december 2021. Tänk på att förslaget behöver handla om någon större förändring som du önskar i SJF:s verksamhet, organisation, stadgar eller annat styrdokument (t ex tävlingsbestämmelser eller antidopningspolicy). Här hittar du några av de styrdokument som finns i SJF. Mindre omfattande förslag som hanteras av utskott, arbetsgrupp eller projekt brukar i regel bara överlämnas av förbundsmötet till respektive enhet för handläggning. Motionerna till förbundsmötet måste komma från en judoklubb som är medlem i SJF. Om du som enskild judoutövare har ett förslag behöver du först lämna det till din judoklubbs styrelse så att styrelsen tar beslut om att ställa sig bakom ditt förslag och skicka in det till SJF. Motioner måste vara underskrivna och skickas med vanlig post eller epost till Svenska Judoförbundet, Edith Södergrans gata 7, 754 60 UPPSALA eller info@judo.se. Läs mer om vad en motion är och vad den ska innehålla här>> 

Meny