Alternativa träningslyftet – Projektstöd för klubbar under coronakrisen

Från och med den 6 april kan klubbar ansöka om bidrag från Projektstöd IF för satsningar de gör för att hålla igång sin träningsverksamhet under den rådande coronakrisen och dess restriktioner.

Vi lever i mycket osäkra tider på grund av den pågående pandemin där hela samhället påverkas på ett eller annat sätt och idrotten är såklart inget undantag. I stort sett dagligen kommer nya beslut och rekommendationer från myndigheter och beslutsfattare som påverkar idrotten och i många fall gör det svårt att bedriva verksamhet som vanligt. Syftet med detta stöd är att föreningar, med respekt för de rekommendationer som gäller under perioden för pandemin, ska kunna bibehålla så mycket av sin dagliga idrottsverksamhet som möjligt.

Därmed har Svenska Judoförbundet nu öppnat upp möjligheten att ansöka om bidrag för anpassad verksamhet genom det ”Alternativa träningslyftet”.

Alternativa träningslyftet är ett stöd för klubbar som gör insatser för att bedriva alternativa träningsformer för att hålla igång barn- och ungdomsverksamheten under den rådande coronakrisen. Exempelvis kan det handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra träningar med digitala hjälpmedel eller andra kreativa träningslösningar. Bidrag på maximalt 5000 kr kan beviljas för kostnader som uppstår i och med den alternativa träningen. Kostnaderna ska kunna redovisas och inga kostnader för arvode/lön eller utebliven verksamhet ersätts. 

Ansökan om bidrag görs som vanligt på IdrottOnline och du hittar mer information om vad som gäller för ansökningar under Projektstöd IF. Vid frågor och funderingar, tveka inte att kontakta oss!

Skribent: Klara Rönnebrand, ansvarig för Projektstöd IF

Bild: AdobeStock